T2

Mattenøtt TU 21

Ved Einar E. Madsen

Angi 100 på hinannen følgende (konsekutive) positive heltall, som alle er sammensatte, dvs. det er ingen av tallene som er primtall. Kan man generelt vise at i rekken av naturlige tall finner man alltid en vilkårlig lang sekvens av konsekutive tall, hvorav ingen er primtall?


Sjekk fasit

Les mer om: