Mattenøtt TU 11 - 2013

Kryptogrammer III.

Mattenøtt TU 11 - 2013
Bilde: Lina Merit Jacobsen

Nå tar vi en rekke like kryptogrammer med ulike bokstavkombinasjoner der vi har både summasjon, subtraksjon og multiplikasjon med. De har form som i bildet over.

Fortsatt representerer hver bokstav et heltall fra 1 til 9 eller 0, og ingen er like. De to multiplikasjonene er forbundet på følgende måte: Summen av de to første faktorer pluss summen av de to siste faktorer er lik differensen mellom de to produktene.

Fasit mattenøtt TU 11 - 2013  

Vil du løse flere mattenøtter?

Vi har mange utfordringer til deg her: tu.no/matte

NB: Oppgaven er oppdatert med at bokstavene også kan være 0.

Les mer om: