MATTENØTTER

Mattenøtt TU 10 - 2012

Hvor fort lekker vinen?

Bilde: Colourbox
Einar Madsen
21. mars 2012 - 16:35

Du har en tønne med vin som lekker.

Første dagen lekker det ut 1/10 av innholdet i tønnen.

Neste døgn lekker det ut 1/9 av innholdet. Derpå lekker det ut 1/8 av innholdet i tønnen.

Slik går det videre døgn etter døgn. Etter hvor mange døgn inneholder tønnen 1/10 av det opprinnelige innholdet?

Fasit mattenøtt TU 10 - 2012 

Vil du løse flere mattenøtter?

Vi har mange utfordringer til deg her: tu.no/matte