MATTENØTTER

Mattenøtt TU 05 - 2013

Hvem arresterte Karlsen?

Bilde: Colourbox
Einar Madsen
11. feb. 2013 - 08:49

En gammel klassiker fra en politistasjon passer godt når vi er inne i det logiske hjørnet. På stasjonen er det 10 menn, 6 politimenn og 4 forbrytere.

6 av dem heter Martinsen. En Martinsen hadde arrestert en Martinsen, og en Svendsen hadde arrestert en Svendsen, men denne forbryteren ble ikke arrestert av sin egen bror.

Ingen husker hvem som arresterte Karlsen, men det var bare en Martinsen eller en Svendsen som kunne ha ansvaret for arrestasjonen. Hva er navnene på de 10 mennene på politistasjonen?

Fasit mattenøtt TU 05 - 2013  

Vil du løse flere mattenøtter?

Vi har mange utfordringer til deg her: tu.no/matte

Les mer om: