Matten som får professorer til å svette

Oppgave fra kurset Matte 1 ved NTNU - 2003. Oppgave 1 i TUs test nr 36/05.
Oppgave fra kurset Matte 1 ved NTNU - 2003. Oppgave 2 i TUs test. Teksten lyder: Et legeme har en grunnflate i xy-planet. Grunnflatens omkrets er sirkelen x<sup>2</sup>+ y<sup>2</sup>=1, og alle tverssnitt gjennom legemet vinkelrett på x-aksen er likesidede trekanter. Finn volumet av legemet.
Teksten over figuren er som følger: Med utgangspunkt i et rektangel med sidekantene x og y lages et område som antydet i figuren. Under figuren: Det vil si at en uendelig sekvens av rektangler "hektes" på hverandre, slik at vi ved hver påhekting halverer sidekantene i foregående rektangel. Omkretsen av området skal være 6. Hva må x og y være for at området skal ha maksimal areal?
  • Arbeidsliv

Alarmklokkene kimer. Igjen. Frykten for sviktende realfagkompetanse brer seg, den er nådd langt ut over de spesielt interesserte.

Sivilingeniørspirer har svettet over matematikkoppgaver i årevis. Førsteårsstudenter, de fleste rett fra videregående skole, blir kastet inn i et mattekurs som virker skremmende på unge sinn.

Utfordring

Teknisk Ukeblad har utfordret sentrale næringslivsledere og NTNU-professorer til en liten eksamenstest. Vi vil rett og slett sjekke om de gamle fortsatt henger med.

Her følger tre oppgaver fra det mest grunnleggende matematikkurset NTNU har for sine førsteårsstudenter. Få av studentene klarte disse oppgavene. Klarer de erfarne sivilingeniørene og professorene dem?

Les videre og følg linkene nederst - eller ute til høyre - til artiklene om besvarelsene. Se hvordan de for lengst ferdigutdannede løste oppgavene - eller kanskje vi skal si - forsøkte å løse.

Vanskelige oppgaver

– På alle disse tre oppgavene var det svært mange som feilet, sier professor Kristian Seip, ansvarlig for kurset ved Institutt for matematiske fag. Nøyaktig strykprosent finnes ikke på så detaljert nivå.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi har plukket frem oppgavene som ble gitt førsteårsstudentene onsdag 10. desember 2003.

Oppgavene er alle av generell karakter, og ifølge Seip er det grunnleggende matematikk som sivilingeniører bør beherske. Det er ikke behov verken for formelhefte eller kalkulator for løse dem.

På strak arm

Reaksjonene var utelukkende positive da vi ringte for å be næringslivsledere om å legge hodet på hoggestabben og blottlegge sine matematikkunnskaper.

Ingen takket nei av frykt, noen hadde ikke anledning – og en meldte seg etter fristen og ville gjerne være med.

Også i det akademiske miljøet møtte vi godvilje: Tre profilerte realister ved NTNU, deriblant rektor, stilte seg åpen for hogg.

Og en ting er alle vi har spurt enige om: De unge sivilingeniørene som slippes ut fra NTNU er gode, og de behersker sin matematikk.

Prøv selv - eller se hvordan andre kom fra det:

- D'ække lett det her

Hvor er sumnmeringsformelen?

Småsvett redaktør

Rektor med klar A

- En bommert!

Nokså rusten

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå