ARBEIDSLIV

Master i innovasjon

Ragna Kronstad
25. okt. 2004 - 11:10

Inntil videre er det studenter med bachelorgrad innen informatikk og molykær biovitenskap som har muligheten.

Mastergraden er et fireårig prøveprosjekt. Engelsk er undervisningsspråket, og i første runde tas det inn 25 studenter. I løpet av første semester blir det forkurs i markedsføring, forretningsutvikling og økonomi.

Studentene sendes så til Singapore hvor de skal jobbe i små oppstartsbedrifter. Studentene trenger ikke en egen forretningsidé for å søke.

- Studentene vil også være interessante for bedrifter som satser på såkalt "intraprenørship", altså innovasjon i eksisterende bedrifter, tror professor Nils Damm Christophersen ved Institutt for informatikk, UiO. Bachelorstudentene vil også kunne utvikle seg faglig. I løpet av det to-årige studiet blir det tilbudt kurs i studentenes primærfag. - Det er stor interesse for faget. Over 130 studenter meldte sin interesse da vi hadde en interessepåmelding, sier Christophersen.

Søknadsfrist er 1. desember.