NETTARKIV

Massivt nei til NITO

23. aug. 2001 - 16:04

For oss som er engasjert i NIFs lønns- og interessearbeid, er det positivt å kunne konstatere at våre medlemmer er av samme oppfatning som tillitsvalgte sentralt er.

Jeg velger å tro at NITOs president er feilsitert når han blir tillagt følgende utsagn: “Jeg tør hevde at NITO er mer fagforening enn NIF, som mer er en forening for fag.” I motsatt fall måtte han enten være svært dårlig informert eller så måtte han uttale seg mot bedre vitende. Utsagnet kan ikke stå uimotsagt, da det er direkte feil, og det vil bli oppfattet som et hån mot NIFs utallige aktive tillitsvalgte lokalt og sentralt. NIF er så absolutt en aktiv fagforening innen alle sektorer og det utføres et meget godt og seriøst lønns- og interessearbeid for våre medlemmer på alle nivåer både fra velskolerte tillitsvalgte og fra en meget aktiv og velfungerende forhandlingsseksjon i sekretariatet.

NITOs president har, ifølge samme artikkel, vanskelig for å skjønne NIF-medlemmenes motstand mot sammenslåing. For noen få år siden valgte NITO å oppheve automatisk medlemskap i foreningen for teknikere fra teknisk fagskole (uten samtidig å fjerne T-en i NITO). Jeg går ut fra at dette ble gjort ut fra erkjennelsen om at interessearbeidet vil bli enklere og bedre med en mer homogen gruppe: Ingeniørene.

Tilsvarende mener jeg at NIFs medlemmer er vesentlig bedre tjent med en forening som har sitt interessearbeid konsentrert mot gruppen av teknisk-naturvitenskaplig personell med universitetsutdanning på hovedfagsnivå. En for stor spredning i utdanningsnivået innen samme forening vil kunne skape interessekonflikter innenfor foreningen og vil ikke være i medlemmenes interesse.

Jeg tror likevel at det er en rekke områder NIF og NITO kan og bør samarbeide på i tiden fremover (som de har gjort til nå). Stikkord for det kan være faglig arbeid, samfunnspåvirkning og ikke minst, utfordringen å få ungdommen til velge realfag på videregående skole og teknisk-naturvitenskapelige fag på universiteter og høgskoler.

Øistein Vollen

leder NIF Statlig sektor/

medlem NIFs lønns- og interesseutvalg

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.