KRAFT

Massiv investering i fjernvarme

Bilde: Viken Fjernvarme
Knut Strøm
20. nov. 2006 - 14:01

– Sammenkoblingen gjør det mulig med videre utbygging av fornybar energiproduksjon, biokraft og varme fra avfall, sa konserndirektør Per Kristian Olsen i Hafslund ASA på en pressekonferanse der planene ble presentert.Eneeier

Ved nyttår blir Hafslund 100 prosent eneeier av Viken Fjernvarme. Oslo kommune har inngått en prinsippavtale om at Hafslund skal overta kommunes 67 prosent eierandel i fjernvarmeselskapet for to milliarder kroner.

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen, som også deltok på pressekonferansen, hevdet at fjernvarme er et viktig bidrag til økt forsyningssikkerhet for energi og skape ny fornybar energiproduksjon. – Dette er et godt prosjekt og jeg håper mange vil følge dette eksemplet og starter nye prosjekter, oppfordret statsråden.Viken Fjernvarme har fått støtte til å gjennomføre varmeprosjektet av Enova, og støttebeløpet på 130 millioner kroner er et av de største i Enovas historie. Siden 2001 har de sett en formidabel vekst og utbygging på dette området.Lysende eksempel

– Nå har vi 22 anlegg i drift på Østlandet. For seks år siden var tallet seks. Vi ser nå et marked som utvikler seg. I denne sammenhengen er Viken Fjernvarmes prosjekt et lysende eksempel, sier direktør Eli Arnstad i Enova.

Den 12, 3 km lange fjernvarmeledningen vil i første omgang gjøre det mulig å utnytte overskuddsvarme fra eksisterende avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud. – Dette gjør det mulig å utnytte varme fra nye produksjonsanlegg for fornybar varmeproduksjon i årene som kommer, sier avdelingsleder Rune Volla i Viken Fjernvarme.Nye bydeler

Det totale mål for prosjektet er 138,8 GWh/år økt fornybar fjernvarmeleveranse fram til 2018. Sammenknytningen av fjernvarmenettene og utvidelse av avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud vil føre til en økt leveranse av avfallsvarme på 211 GWh/år. En rekke bydeler vil få mulighet til å få fjernvarme.

Rørledningen vil bruke stålrør med diametrene 700 og 500 mm. Mellom rørene brukes polyurethanskum som isolasjon og ytterst brukes en kappe av PEH-plast som beskyttelse. Turtemperaturen på vannet er 150 grader, mens returtemperaturen er 70 grader.

Viken Fjernvarme planlegger også ytterligere fornybar energiproduksjon i form av et kombikraftverk basert på biobrensel som vil levere elektrisitet og fjernvarme.

Les mer om: