OLJE OG GASS

Marulk klar for utbygging

HASTEINNKALT: Statsråd Terje Riis-Johansen hasteinnkalte Eyvind Strøm og Leonardo Stefani fra Eni Norge AS, slik at Olje- og energidepartementet kan komme i gang med behandlingen av Marulk-prosjektet.
HASTEINNKALT: Statsråd Terje Riis-Johansen hasteinnkalte Eyvind Strøm og Leonardo Stefani fra Eni Norge AS, slik at Olje- og energidepartementet kan komme i gang med behandlingen av Marulk-prosjektet.Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
19. apr. 2010 - 15:49

Marulk:

Produksjonslisens 122

Sørvest for Norne blokk 6705/2-2

Havdyp 355 - 390 meter

Funnet 1991 - 1992

Reserver

  • 4,2 millioner fat olje,
  • 1,7 millioner tonn NGL
  • 10 milliarder Sm 3 gass


Operatør Eni Norge AS

Lisensinnehavere:

  • Eni Norge 20 prosent
  • Dong 30 prosent
  • Statoil 50 prosent.


Fordi statsråden sto askefast i Oslo og ikke kom seg av gårde til et planlagt besøk i Hammerfest, så ble Eni Norges direktør Lenonardo Stefani og prosjektleder Eyvind Strøm hasteinnkalt til Oslo for å overlevere PUD for Marulk – prosjektet.

– Vi måtte fly når flyplassene var åpne, forteller informasjonssjef Andreas Wullf til Teknisk Ukeblad.

Kobles til Norge

Marulk-prosjektet er et gassfelt vest for Norne og skal kobles til Norne for produksjon på Norne FPSO.

– Dette er et skikkelig fast – track prosjekt. Vi håper å være i produksjon allerede april 2012, sier prosjektleder i Eni Norge Eyvind Strøm til Teknisk Ukeblad.Framtidas utbygging

– For Norge er dette et viktig prosjekt. Det er ikke hver dag det investeres for 4 milliarder kroner på sokkelen. Dette vil gi et positivt bidrag til norsk leverandørindustri, sier statsråd Terje Riis- Johansen til Teknisk Ukeblad.

– Tiden med de store prosjektene hvor prosjekter av denne størrelsen ikke en gang ble vurdert, er over. Framtida for norsk sokkel er utbygginger av felt som ligger inntil eksisterende infrastruktur og installasjoner, sier han.Positivt for Nord-Norge

Han legger til at utbyggingen vil få posisitve konsekvenser lokalt. Han avviser at det er et problem å bygge ut videre på Norne.

– Dette er en selvstendig utbygging som skal knyttes opp mot eksisterende felt i drift. Miljørapprotene for Lofoten, Vesterålen og Barentshavet betyr ingen tilng for denne utbyggingen, sier Riis-Johansen.

2

Regulerer CO

Prosjektet bygges ut med en undervannsutbygging som føres i rør til Norne-skipet. På Norne skal gassen tørkes, mens den fraktes som våtgass til Kårstø gjennom Åsgard Transport for videre prosessering der.

– Gassen på Åsgard er viktig for både Norne og Åsgard Transport. Den er av høy kvalitet med lavt CO 2-innhold og kan bidra til å balansere ut annen gass som skal transporteres til Kårstø slik at ikke CO 2 – innholdet blir for høyt, sier Stefani.

Utstyret er bestilt

Undervannsutstyret og stål til rørforbindelsene er allerede bestilt.

– Vi har bestilt utstyr for å sikre oss at vi får de materialene vi har behov for. Bestillingene er gjort med kanselleringsklausuler, forteller Strøm.

Han legger til at det har vært viktig å komme fort i gang med prosjektet.

– Vi har framskyndet prosjektet slik at vi kan får ut utstyret i værvinduet i 2011. Å få starte produksjonen allerede i 2012 har vært viktig for å kunne hente ut ekstra ressurser også fra de andre feltene som er koblet opp mot Norne.

Det er FMC Technologies på Konsgaberg som skal levere alle undervannsbrønnene.

Les mer om: