NATURVITENSKAP

Mars-vyer fra Bush

Kostnadene forbundet med Månen/Mars-initiativet blir meget store, og varierer i mediene fra 170 til over 600 milliarder dollar. De skaper bekymring for at andre, viktige romprosjekter må legges på hyllen.

Bush har ikke tidfestet når bemannede ferder til Mars skal gjennomføres, og dermed slipper han å konkretisere finansieringenen nå. Men selv om presidenten inviterer til internasjonalt samarbeid og andre romnasjoner/-organisasjoner har vist forsiktig interesse, kan Bush juniors vyer komme til å lide samme skjebne som hans fars "Space Exploration Initiative" fra 1989.

Større budsjetter

Kostnadene for Bushs nye tanker og visjoner skal den første tiden dekkes blant annet ved en økning av Nasas budsjett de neste fem år (budsjettåret 05 til og med 09).

Budsjettet for inneværende år (budsjettåret 04) er på 15,4 milliarder dollar, og gjeldende femårsbudsjett på 86 milliarder dollar. Økningen de neste fem år er totalt omkring 1 milliard dollar. Ytterligere 11 milliarder dollar skal skaffes ved omrokkeringer innenfor neste femårsbudsjett. Etter budsjettåret 09 vil årlige Nasa-budsjetter økes i takt med inflasjonen.

Forut for talen svirret det med rykter. Noen var åpenbart basert på lekkasjer, og ga inntrykk av at teksten i presidentens tale må ha vært endret på flere punkter like i forveien, kanskje etter innspill fra politiske hold både i republikanernes og demokratenes leire.

Ett eksempel er tidspunktet for Mars-ferden, der det på forhånd var antatt at 2030 ville bli nevnt. I den offisielle taleteksten er intet årstall referert, og eneste relevante henvisning til Mars-ferden i det hele tatt er følgende: "Med erfaringen og kunnskapen fra Månen, vil vi kunne ta de neste skritt i utforskningen av rommet - bemannede ferder til Mars og verdener bortenfor."

Et annet eksempel gjelder finansieringen av den nye virksomheten, der til og med pressemeldinger antyder at 12 milliarder dollar skal skaffes ved en opptil 5 prosents økning av Nasa-budsjettet de neste fem budsjettår.

Som det fremgår av talen, må 11 milliarder dollar i stedet skaffes ved omrokkeringer innenfor Nasas neste femårsbudsjett. Årsaken til endringen er trolig Bushs vurdering av hva det er mulig å få flertall for i Kongressen.

Internasjonalt samarbeid

Presidenten vil nødig begå samme feil som faren, president George H. Bush, da han 20. juli 1989, på 20-års dagen for Apollo 11´s landing på Månen, lanserte en plan om at USA skulle sende mennesker til Mars via Månen. Bush seniors "Space Exploration Initiative" ble betraktet som en virkelig utfordring på den tiden, men var ikke kostnadsmessig og finansielt godt nok fundert. Planen hadde ikke en sjanse i Kongressen da tallene kom på bordet.

Det nye initiativet blir av enkelte kalt lite spenstig. På den annen side er muligheten antakelig større nå for tilslutning i Kongressen, som til syvende og sist avgjørende.

Bush har visjoner. Han vil forandre Nasa og dreie organisasjonens virksomhet mer mot en utforskning av rommet ved menneskelig nærvær. Og han ønsker internasjonalt samarbeid.

Usikkerheten er blant annet knyttet til hvilke deler av Nasas virksomhet som må lide når økonomien blir for knapp, og hva som vil skje dersom han ikke skulle bli gjenvalgt i november.

Månebase fra 2010

President George W. Bush la frem sine tanker og visjoner om USAs fremtidige romfart-satsing "New Visions for Space" i en tale 14. januar i Nasas hovedkvarter. Bush vil ha mennesker tilbake på Månen fra 2015. Der skal astronauter gjennom stadig lengre opphold bygge en base, se på muligheten av å utnytte Månens ressurser, utvikle og prøve nye metoder, teknologier og systemer som kan benyttes andre steder, dessuten forberede bemannede ferder lengre ut, for eksempel til Mars.

Månens gravitasjonskraft er bare 16 prosent av Jordens, og start derfra vil by på store fordeler energimessig sett. Vår nærmeste nabo i rommet skal utforskes nærmere med en serie sonder fra 2008. Bemannede ferder til, og etableringen på Månen ,vil skje ved hjelp av et nytt romfartøy kalt CEV (Crew Exploration Vehicle), som skal være ferdig utviklet og prøvet innen 2008 og tas i bruk innen 2014. Dette fartøyet vil også kunne benyttes mellom jordoverflaten og Den internasjonale romstasjonen, dessuten inngå i transportsystemet som skal frakte mennesker fra Månen og lengre ut i rommet.

Romstasjonen skal med romfergens hjelp monteres ferdig til 2010. Fra det tidspunktet vil romfergeflåten bli faset ut. Romstasjonen skal for Nasas vedkommende benyttes til 2016, men før dette vil amerikansk bruk være dreiet mer i retning forskning på virkningen og gjennomføringen av lange opphold i rommet enn typisk mikrogravitasjonsforskning.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.