Marine Harvest gjenoppliver 20 år gammel notløsning for å hindre groe

Spyling av nøter kan gjøre vondt verre.

Marine Harvest gjenoppliver 20 år gammel notløsning for å hindre groe
Groe på nøtene kan gi fisken skader på gjellene. Nå hentes en 20 år gammel løsning fram igjen for å løse problemet. Foto: Marine Harvest

Oppdrettsnæringen tjener mer enn noen gang, men produksjonen har stagnert. Sykdom, høy dødelighet som følge håndtering av laksen og lakselus bremser veksten.