Marine Harvest - dobbel not

Marine Harvest gjenoppliver 20 år gammel notløsning for å hindre groe

Spyling av nøter kan gjøre vondt verre.

Groe på nøtene kan gi fisken skader på gjellene. Nå hentes en 20 år gammel løsning fram igjen for å løse problemet.
Groe på nøtene kan gi fisken skader på gjellene. Nå hentes en 20 år gammel løsning fram igjen for å løse problemet. (Foto: Marine Harvest)

Spyling av nøter kan gjøre vondt verre.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Oppdrettsnæringen tjener mer enn noen gang, men produksjonen har stagnert. Sykdom, høy dødelighet som følge håndtering av laksen og lakselus bremser veksten. 

I tillegg seiler groe, organisk materiale som fester seg på nøtene, opp som et av de fem viktigste problemene å få bukt med, ifølge Marine Harvests direktør for miljø og kvalitet i Midt-Norge, Anders Sæther.

– Groe på nøtene er et undervurdert problem som fører til problemer med gjellene til fisken. Dette er kanskje ikke det mest spennende temaet, men absolutt veldig viktig. Det er viktigere enn noen gang å ha rene nøter, sier han.

Løsningen mener han er en dobbel not, eller miljønot. Den har gått av moten, men selskapet jobber for å bringe den tilbake igjen.

Brenner gjellene

– Groen inneholder nesleceller som brenner gjellene til laksen. Gjellene er laksens lunger, og det sier seg selv at det ikke er bra fiskehelse at de blir skadet, sier Sæther, som presenterte noen av utfordringene på Teknas havbrukskonferanse i Trondheim.

Nesleceller er samme type celler som brennmaneter bruker for å brenne. Cellene har en etsende væske som skal hindre dem fra å bli spist.

– Den vanligste måten å fjerne groen på er å spyle nøtene med høyt trykk under vann. Men da sprer disse cellene seg i nota, så det er er ingen ideell løsning. Det forstyrrer også fisken i måltidet, slik at vi mister en fôringsdag og fisken vokser saktere. Akkumulert i hele vekstperioden kan det tilsvare over en halv kilo tapt vekt per fisk, sier Sæther.

Anders Sæther. Foto: Arne Fenstad Foto: Arne Fenstad

I tillegg til å spyle nøtene brukes ofte kobber som impregnering på nøtene for å hindre begroing. Men heller ikke det er ideelt i og med at kobberet fører til utslipp i sjøen.

Videreutvikler doble nøter

Istedenfor å spyle nøtene utvikler selskapet nå en ny versjon av en dobbel not som er sydd sammen i halve omkretsen. På den måten kan den ene nota henge til tørk over vann, mens den andre holder på fisken. Når groen på nota tørker og smuldrer opp, kan den igjen brukes rundt fisken igjen mens den andre blir hengt opp til tørk.

Metoden ble utviklet i 1999 av Marine Harvests forløper Hydro Seafood og NorMær for firkantede stålmerder. Men ettersom merdene har blitt større og de firkantede stålmerdene har blitt erstattet av runde plastmerder, er dobbel not i stor grad byttet ut med spyling og impregnering. 

– Vi arbeider derfor med å utvikle gode alternativer også for ringer. Dette er et viktig område også for å håndtere luseutfordringene, sier Sæther, som legger til at det fortsatt er noen få doble nøter i bruk.

Et av basalbehovene

Lakseluslarven kan også feste seg i groen, slik at effekten av lusebehandlingen blir mindre.

– Det er et av basalbehovene vi må ha på plass. Hvis man har rene nøter hele perioden, tilbyr man laksen nærmest optimale forhold. Man får bedre effekt av rensefisken, raskere vekst og bedre fiskehelse, sier Sæther.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå