SAMFUNN

Marin forskning styrkes

12. okt. 2001 - 05:50

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til marin FoU med 120 millioner kroner neste år, sett i forhold til saldert budsjett for 2001. I tillegg kommer bevilgning til nytt havforskningsfartøy på 307 millioner kroner.

Tyngdepunktet for satsingen på torsk som oppdrettsart, med hovedvekt på genetikk og avl, legges til Tromsø. Det foreslås omorganiseringer som innebærer at Havforskningsinstituttet i Bergen får en avdeling i Tromsø og Fiskeriforskning i Tromsø får en avdeling i Bergen.

Havforskningsinstituttet overtar fra 1. januar 2002 Fiskeriforsknings oppgaver innenfor ressursforskning i Tromsø. Samtidig overtar Fiskeriforskning Sildolje- og Sildemelindustriens Forskningsinstitutt (SSF) i Bergen.

Torskeoppdrett og FoU

Tilskuddet til Fiskeriforskning foreslås økt med 26,5 millioner kroner. Økningen skal blant annet dekke innsatsen for torsk som oppdrettsart og økt satsing på forskning og utvikling knyttet til marked og industri.

Havforskningsinstituttets driftsbevilgning foreslås økt med om lag 40 millioner kroner. Dette skal blant annet dekke investeringer i vitenskapelig utstyr, forvaltningsrettet havbruksforskning og ressursforskning.

Regjeringen går inn for å starte arbeidet med å etablere avlsforskning på kveite ved Høgskolesenteret i Bodø.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.