FAGARTIKLER

Marin bioteknologi - forskning for livetFlere av disse legemidlene vil om kort tid måtte erstattes av andre etter hvert som mennesket utvikler resistens mot medikamentene. Behovet for blant annet nye antibiotiske forbindelser er stort.

I mangel av immunsystem produserer mange marine forbindelser sine egne kraftige "antibiotika" for å bekjempe infeksjoner og i kampen om næring.

Farmasøytisk industri har en stor utfordring i mangelen på bioaktive forbindelser som skal erstatte dagens legemidler med forbindelser der patentbeskyttelsen går ut. Samtidig øker forståelsen for at løsningene på flere av våre medisinske utfordringer er svært kompliserte og at vi må gå til naturen for å finne dem.

Havet som produsent av næringsmidler og kosttilskudd eller som ingredienser i "functional food" er også i liten grad utnyttet.

Sterk etterspørsel

I USA vokser de føderale utgiftene til helse raskt. Allerede nå brukes nesten hver åttende dollar av brutto nasjonalprodukt på helse (1360 mrd. dollar). Innen 2010 venter Tufts Health Care Institute at hver sjette dollar vil bli brukt på helse.

Mye av forklaringen på kostnadsveksten ligger i den sterke økningen i levealder. Gjennomsnittlig levealder i den vestlige verden er steget med 20 år siden 1950. Andelen av befolkningen over 60 år vil ifølge FN vokse fra 10 prosent i dag til 20 prosent i 2050. I et normalt livsløp vil 80 prosent av forbruket av medisiner og helsetjenester finne sted etter fylte 60 år. Videre øker andelen livsstilssykdommer og vanskelig diagnostiserbare plager og sykdommer som følge av miljøforurensning.

Det er mye å spare både samfunnsøkonomisk og menneskelig på forebyggende kosthold, screening, tidligdiagnostikk og bedre medisiner.

Kunnskap og kapital

Det er særlig innen marin forskning at Norge er synlig internasjonalt som forskningsnasjon. Plasseringen i forskningsfronten i en rekke disipliner gir landet et betydelig fortrinn når det gjelder kommersiell utnyttelse av de marine biologiske ressursene. Ved å benytte opparbeidet kunnskap om marine organismers biologi og økologi, kombinert med kompetanse innen moderne molekylærbiologi, er det mulig å unngå å måtte " screene" titusener av organismer på jakt etter interessante forbindelser til mat og medisin.

Vårt nære samarbeid med Universitetet i Bergen og med Norges forskningsråd (Forny), Siva og SND gir oss mulighet til en kostnadseffektiv utvikling av marine bioteknologiprosjekter. Sarsia Innovation as har også gjennom sine eiere (Universitetet i Bergen og lokalt næringsliv) fremskaffet 110 mill. kr i egenkapital, til forskningsbaserte oppstartselskaper innen "Life Sciences".

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.