Mangler målinger av giftgass – som kan ha rammet halvparten av landbaserte oppdrettsanlegg

Mattilsynet tror det tar lang tid før man kan vite hvor ofte oppdrettsanlegg rammes av hydrogensulfid.

Mangler målinger av giftgass – som kan ha rammet halvparten av landbaserte oppdrettsanlegg
Slam kan hope seg opp i biofolteret til landbaserte oppdrettsanlegg og føre til at giftig gass dannes. Her fra et såkalt moving bed biofilter. Foto: Arne Fenstad

Hydrogensulfid oppstår i oksygenfattig vann når organisk materiale brytes ned uten oksygen. Et typisk tilfelle hvor det kan føre til problemer i oppdrettsanlegg, er hvis vann blir stående i et rør som ikke brukes, såkalt dødvann.