OLJE OG GASS

Mange vil lete i «modne områder»

Oljedirektoratet er fornøyd med interessen etter at 44 selskaper har søkt om å få lete i såkalt modne områder på sokkelen.

Olje- og energidepartementet opplyser at de tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i forhåndsdefinerte områder (TFO) før årsskiftet.

TFO-ordningen skal «stimulere til leteaktivitet i modne områder der man i de fleste tilfeller forventer å gjøre mindre funn som ikke kan rettferdiggjøre en selvstendig utbygging», noe som ifølge departementet gir god ressursutnytting.

Områdene finnes både i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Oljedirektoratets direktør med ansvar for leting, Sissel Eriksen, sier at antall søknader bekrefter at modne områder på norsk sokkel fortsatt er interessante for oljeselskapene. (©NTB)

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.