ENERGI

Mange får ny kraftleverandør

Antallet er likevel en økning på 13.200 i forhold til samme kvartal i fjor. Totalt er det gjort 451.00 leverandørskifter siden 1. januar 1995.

Totalt har 306.000 (14 prosent) husholdninger og hytter/fritidsboliger en annen leverandør enn den dominerende i nettområdet. Dette er tall som kommer fram i NVEs kvartalsvise undersøkelse om skifte av kraftleverandør.

Undersøkelsen bygger på tall fra de 31 største distribusjonsnettene i landet og tilsvarer omtrent 73 prosent av de tilknyttede husholdninger og hytter/fritidsboliger.

Undersøkelsen viser også at gjennomsnittsprisen har økt med 3,94 øre/kWh, fra 37,80 øre/kWh i 1. kvartal til 41,74 øre/kWh i 2. kvartal 2001. (kas)

Les mer om: