FAGARTIKLER

Månen forklarer klima

Ved å studerer det spøkelsesaktige lyset som reflekteres fra Månens mørke side, kan vi studere Jordens refleksjonsevne og dermed også mengden skyer som dekker Jorden.

Skyer er som kjent en meget viktig for globalt klima og er kanskje den største usikkerhetsfaktoren når vi skal utarbeide klimascenarier ved hjelp av klimamodeller.

I løpet av 1980- og 1990-årene reflekterte Jorden mindre lys tilbake til rommet. Denne trenden har så snudd de siste tre år. Årsaken til denne trenden, som er motsatt av det enkelte tidligere har funnet, er ennå ikke helt klar. Men den kan indikere at det er en naturlig variasjon i mengden skyer som vil reflekterer sollys og varme vekk fra Jorden. Reduksjonen i mengden lave skyer vil gi mer solinnstråling til bakken og havene og dermed føre til en økt oppvarming av Jorden.

Forandringen i refleksjonsevnen, og dermed mengden skyer de siste 20 år er dobbelt så stor som den estimerte oppvarmingen fra menneskeskapte drivhusgasser siden 1850. Forandringene i skyer de siste tre år tilsier forandring i motsatt retning.

Det er forskere fra New Jersey Institute of Technology som står bak denne studien. De kombinerer observasjoner av skyer fra satellitter og observasjoner av det svake lyset som reflekteres fra Månens mørke og som skyldes reflektert sollys fra Jordens skyer (se figurer under).

Dette fenomenet som kalles "Jordskinnet", og som første gang ble forklart av Leonardo DaVinci, gir et meget godt mål for Jordens refleksjonsevne og dermed også mengden skyer som til enhver tid dekker Jorden.

Tidligere rapporter tydet på at mengden av solenergi som treffer Jordens overflate har blitt redusert siden 1950 frem til tidlig på 1990 tallet. Dette nye arbeidet gir en motsatt trend og at Jordens overflate mottar mer solenergi enn før da den er mer skyfri. At både observasjonene av "jordskinne" og direkte observasjoner av skyer fra satellitter stemmer overens styrker denne studien.

Denne studien kan også styrke ideen om at Solen via å kontrollerer mengden kosmiske partikler inn til Jordens atmosfære indirekte kan styre mengden skyer.

Se: http://www.dsri.dk/showpage.php3?id=190

Det som er klart er at skyers rolle for klimaendringer må tas hensyn til. Videre at vi tydeligvis ennå ikke fullt forstår hvordan skyer innvirker på klimaforandringer og at vi fremdeles mangler en rekke fundamentale detaljer om både tidligere og dagens klima. Dette arbeidet med studier av Jordskinn kan gi et viktig bidrag til en bedre forståelse av de klimaendringer vi har observert.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.