NATURVITENSKAP

Månen er fiskesjef

I riktig konstellasjon drar månen enorme mengder vekststimulerende, varmt sjøvann inn i Barentshavet. Og fisken yngler og har seg.

Dette har forsker Harald Yndestad ved NTNU funnet ut og publisert i en fersk doktoravhandling.

Månens bane rundt vår klode er ikke sirkelformet. Vinkelen varierer med fem grader over 18 ½ år. Vinkelendring gir retningsendring på tidevannet. Og varmt sjøvann strømmer av gårde.

Derfor blomstrer planktonlivet, det ser fisken, og legger egg bestrødd med melke så det riktig suser.

Innefor attenårssyklusen er det en mindre syklus på seks år, med tre gode og tre dårlige år. Yndestad dokumenterer sin teori med vitenskaplige bestandsundersøkelser helt tilbake til 1946.

Gudene vet hvor mange andre forløp på vår lille klode som egentlig er styrt av måner, soler og stjerner. Kanskje har astrologene et poeng allikevel?