Månedens produkt: Måling uten søl

TUs utvalgte produkt i juni er nivåmåleren 2210 fra Georg Fisher AS. Måleren, som er basert på ultralyd, gjør det enklere å måle nivået i miljøer med skitt, partikler, slam og korrosjon.

Sensoren gir kontinuerlig måling på opptil seks meters avstand uten å være i kontakt med mediet det skal måle.

Nøyaktigheten er ifølge leverandøren på 0,25 prosent.