Måler med akustiske overflatebølger

Bürkert har utviklet et helt nytt målesystem, som et alternativ til Coriolis-måleren, for å måle hvor mye væske som strømmer gjennom et rør.

Måler med akustiske overflatebølger
Volker Erbe, product manager hos Bürket, viser frem den nye produktet FloWave som måler med Surface accoustic waves, SAW. Bilde: Joachim Seehusen

Slik virker den

Transduseren øverst til venstre sender ut en bølge. Deler av denne følger overflaten direkte til den første mottakeren, transduseren øverst til høyre. Deler av det samme signalet blir overført gjennom væske i røret til motsatt side. Der blir det nok en gang splittet. Deler av signalet følger overflaten av røret til mottakeren nederst til høyre, mens deler av signalet igjen går gjennom væsken til motsatt side av røret, og splittes. Denne prosessen gjentar seg selv. Dermed vil et signal lede til en sekvens av forskjellige signaler som blir tatt imot av de øvrige transduserne plassert på røret.

 

Tiden signalene trenger for å spre seg avhenger delvis av rørets diameter og delvis av hva slags væske det går gjennom. Forskjellen mellom hvordan signalene spres seg medstrøms og motstrøms er derimot proporsjonal med hvor mye væske som passerer røret. Derfor måles ∆t, forskjellen mellom tiden signalet bruker på å spre seg med- og motstrøms. Resultatet skal være en svært nøyaktig måling.

Ved hjelp av akustiske overflatebølger, eller SAW (surface accoustic waves) har ingeniørene hos Bürkert, i samarbeid med universitetet i Coburg, utviklet en helt ny metode til å måle hvor mye væske som strømmer gjennom et rør.

Les om: Akustisk lekkasjesøker

Konkurrent til Coriolis

Det nye produktet, kalt FLOWave, er først og fremst tenkt som en konkurrent til Coriolis-målere, som Bürkert ikke har i sin portefølje. De nye målerne skal også være betydelig mindre og lettere enn Coriolis.

Systemet er bygget opp med minst fire IDT'er, interdigitale transdusere som endrer mikrobølger til akustiske overflatebølger.

Den nye flow-måleren er basert på at bølgene sprer seg på samme måte som seismiske bølger, langs overflaten av et hardt stoff, for flow-meteret er det metalloverflaten av røret. Hvordan det hele virker er beskrevet i faktaboksen til høyre i artikkelen.

Les om: Kong Coriolis - allsidig og aktuell

Flow-rate og temperatur

Den innvendige overflaten på testrøret kan gjøres identisk med overflaten i hele rørsystemet. Dermed skal forholdene for strømming, renhold og hygiene bli helt identiske. Fordelene med dette systemet er at ingenting av installasjonene er på innsiden av røret og kommer ikke i kontakt med væsken.

Systemet kan også brukes til å fastslå om det er gassbobler i væsken, eller forurensing i form partikler.

– Først vil vi tilby måling av flow-rate og temperatur, senere vil vi også kunne tilby måling av tetthet, sier Volker Erbe, ansvarlig for utviklingen av de nye produktene.

Han forteller at mens dagens systemer, Coriolis eller elektromagnetiske målere sliter med nøyaktigheten når det er lav ledningsevne i væsken er det ikke noe problem for Bürkerts nye FLOWave.

Erbe sier at den nye måleren i dag ikke er tenkt som et alternativ til ultrasoniske målere, som brukes der det er større trykk og større diameter, for eksempel innen olje/gass.

Les om: Gassmåler har nøyaktighet på 0,1 prosent

Prinsippskisse av SAW, surface accoustic wave, måleren til Bürkert. Bürkert

Kan utvikle oljemåler

– Vi ser meierier, bryggerier og øvrig næringsmiddelindustri som aktuelle brukere. Vi planlegger nå en pilotinstallasjon i et bryggeri. Vi har en liste over interessenter som er altfor lang. Den første installasjonen i et meieri er allerede gjort.

Hvis etterspørselen kommer åpner Erbe for at selskapet også kan utvikle en versjon som er egnet til å måle olje og gass.

– Det er fullt mulig, men det avhenger av behov og interesse. I dag produserer vi for 100 mm rør, vi kan øke det til 400 mm. Hvis etterspørselen er der kan vi øke diameteren ytterligere.

Les om: Tine vant automatiseringspris

Betydelig rimeligere

Hverken Erbe eller Bürkerts konsernsjef ønsker å snakke om pris, men sier etter hvert at når transport og installasjonskostnader er tatt med skal det bli "betydelig rimeligere" enn en Coriolis-måler.

– Den blir billigere i innkjøp, men prisen er ikke bestemt ennå. Vel så viktig er det at FLOWave er langt mindre og lettere enn Coriolis, sier Erbe.

Bürkert har valgt syv land der den nye måleren skal bli tilgjengelig først. Norge er ikke blant disse.

– Vi starter med syv på grunn av kapasitet til opplæring. Flere land kommer etter hvert. Hvis en norsk kunde er interessert er det ikke noe problem å hente ekspertise fra Tyskland eller UK, sier Erbe.

Les også: Nekter å konkurrere om pris

Teknologihull

Det bekrefter Rune Herring, daglig leder i Bürkert Norge.

– Vi vil først gå til kunder som føler at det er et teknologihull mellom våre elektromagnetiske målere og Coriolis-målere, sier Herring.

Han ser vannverk, avløpsverk og ellers industri generelt som mulige kunder for det nye systemet.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.