Målefeilene som gjentas

Joachim Seehusen
6. feb. 2015 - 07:00

Ofte rettes baker for smed, man gir måleren skylden. Men måleren virker som oftest som den skal, det er helt andre ting som forårsaker feilaktige målinger. En gjenganger er mangelfull prosessforståelse.

Det var på et seminar Krohne holdt for sine kunder i Saprborg at servicesjef Johnny Østvang viste en rekke fotografier av utstyr som var montert på en måte som nærmest garanterte at det ikke ville virke som det skulle.

– Det hender ofte av vi får prisforespørsler der kunden ber om en spesiell måler, men uten å fortelle oss hva de skal måle. Hva som skal måles er jo helt sentralt når man velger måler, sier Østvang.

Han mener de som arbeider med instrumentering har for lite prosessforståelse. De som beslutter innkjøp kjenner heller ikke prosessene og han ser også at de som monterer utstyret ofte er de som får minst informasjon.

Her finner du fem eksempler på vanlige feil, som alle kunne vært unngått.

Les om: De fire vanligste industrielle målingene

Manglet rettstrekk

Her var det montert en ultralyd mengdemåler uten rettstrekk. Det er dieselforbruket på et skip som skal måles, gjennom differansen mellom tur og retur. Men slike målere krever et rettstrekk som er ti ganger diameteren i måleren. Her er diameteren 25 mm, og det skulle vært et rettstrekk på 250 mm før måleren og 125 mm etter måleren. Resultatet blir en feilmåling på opp til fem prosent.

– I den aktuelle situasjonen ble ultralydmålere skiftet mot en Coriolismåler, som ikke krever rettstrekk og dermed ble feilmålingen redusert til 0,3 prosent, forteller Østvang.

Her er det montert en elektromagnetisk mengdemåler uten rettstrekk. Det skulle vært 10xØ før måleren og 5mm bak. Denne ga for store feilmarginer, og ble skiftet mot en Coriolismåler som er dyrere, men ga rett måling
– I den aktuelle situasjonen ble ultralydmålere skiftet mot en Coriolismåler, som ikke krever rettstrekk og dermed ble feilmålingen redusert til 0,3 prosent, forteller Østvang.Her er det montert en elektromagnetisk mengdemåler uten rettstrekk. Det skulle vært 10xØ før måleren og 5mm bak. Denne ga for store feilmarginer, og ble skiftet mot en Coriolismåler som er dyrere, men ga rett måling Krohne

Sviktende prosessforståelse

Luft er også en utfordring i noen installasjoner der det er væske som skal måles. Her er et bilde fra en treforedlingsbedrift og en utslippsrenne. Det var montert en ultralydmåler, og flowmålingen falt ut fordi 20 prosent luft ble dratt med i rennen.

– Her måtte det prosesstekniske endringer til. Blanding av luft og væske er en gjenganger, og det skyldes ofte manglende prosessforståelse, mener Østvang.

Her trekkes det alt for mye luft inn sammen med væsken osm skal måles. I flowmålinger er det viktig å skille væske og luft. Målingene blir gale.
– Her måtte det prosesstekniske endringer til. Blanding av luft og væske er en gjenganger, og det skyldes ofte manglende prosessforståelse, mener Østvang.Her trekkes det alt for mye luft inn sammen med væsken osm skal måles. I flowmålinger er det viktig å skille væske og luft. Målingene blir gale. Krohne

Les også: Ultrasonisk måling for lave rater

Byttet om

Disse to målerne er tilsynelatende like. Men den ene skal måle en væske med jernklorid og den andre skal måle polymer. Materialene i målerne er valgt med tanke på dette. Til tross for at begge var tydelig merket fra Krohnes side ble de byttet under montering, og de ble begge spist opp.

– Dette kan fort bli skummelt, og det er dessverre vanlig. Igjen er det manglende forståelse, og kanskje har ikke vedkommende som monterte målerne fått tilstrekkelig informasjon, sier Østvang.

To like målere, men den ene for jernklorid, den andre for en annen væske. Under montering ble de byttet, og begge ble spist opp.
– Dette kan fort bli skummelt, og det er dessverre vanlig. Igjen er det manglende forståelse, og kanskje har ikke vedkommende som monterte målerne fått tilstrekkelig informasjon, sier Østvang.To like målere, men den ene for jernklorid, den andre for en annen væske. Under montering ble de byttet, og begge ble spist opp. Krohne

Ingen oppfølging

Bildet er fra en norsk oljeplattform og viser en elektrode i en elektromagnetisk flowåler. Her har produksjonen har falt, dermed har strømningshastigheten også falt, og elektroden blir dekket av en oljefilm. Oljefilmen virker isolerende, og måleren viser feil.

Dette er en velkjent problemstilling der for store rør gir for lav hastighet. Væsken bør strømme med minst 1 m/s, gjerne opp mot

3 m/s.

– Dette er ingen feilmontering, men et resultat av manglende oppfølging og sviktende prosesskunnskap. Man peker på måleren, som det ikke er noe galt med, sier Østvang.

Elektroden på en elektromagnetisk mengdemåler på en norsk oljeplattform. Den er dekket av et sjikt olje hovedsakelig på grunn av for lav flowrate.
– Dette er ingen feilmontering, men et resultat av manglende oppfølging og sviktende prosesskunnskap. Man peker på måleren, som det ikke er noe galt med, sier Østvang.Elektroden på en elektromagnetisk mengdemåler på en norsk oljeplattform. Den er dekket av et sjikt olje hovedsakelig på grunn av for lav flowrate. Krohne

Manglende rengjøring

Her er det en elektromagnetisk mengdemåler for delvis fylte rør, denne gangen for å kontrollere sigevann fra en fyllplass. Måleren fungerer ikke, den er gjemt bak begroing, skitt og svineri på grunn av manglende rengjøring.

– I slike situasjoner anbefaler vi en inspeksjonsluke. Da kan man bruke enten høytrykksspyling, luft eller rett og slett vann og en børste. Dessverre ser de fleste utslippsmålere ut som dette, sier Østvang.

Les også: Måler med akustiske overflatebølger

Sigevann fra fyllplass. Her er røret, med 300 mm diameter, så gjengrodd at flowmåleren, en elektromagnetisk mengdemåler, ikke fungerer. Manglende rengjøring.
Sigevann fra fyllplass. Her er røret, med 300 mm diameter, så gjengrodd at flowmåleren, en elektromagnetisk mengdemåler, ikke fungerer. Manglende rengjøring. Krohne

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.