TUMENER

Makkverket fra Abu Dhabi

Regjeringen bør levere en stortingsmelding om alt som har gått galt med Yme-plattformen.

SLURV: Over 3000 sveisesømmer måtte gås over og repareres på den oppjekkbare Yme-riggen mens den lå i Stavanger.
SLURV: Over 3000 sveisesømmer måtte gås over og repareres på den oppjekkbare Yme-riggen mens den lå i Stavanger. Bilde: Maiken Ree
Tormod Haugstad
12. mars 2012 - 08:21

En ny oljeproduksjonsplattform til 12 milliarder kan havne på skraphaugen. Etter en kontinuerlig skandale over fem år vet ingen med sikkerhet om plattformen på Ymefeltet 11 mil sørvest for Egersund kommer i produksjon.

Slik kan det gå når nye aktører kommer på norsk sokkel. Statoil var operatør på Yme-feltet fra 1995 til 2001. Da ble feltet stengt fordi Statoil mente det ikke var mer olje å hente der.

Noen år seinere vil kanadiske Talisman åpne feltet på nytt. De har med seg polske Lotos, tyske Wintershall og arabiske AEDC som lisenseiere. Talisman som operatør inngår kontrakt med nederlandske Single Buoy Morings(SBM) som bygger riggen i Abu Dhabi. SBM skal eie og leie ut riggen til Talisman.

Allerede i Abu Dhabi påviste Petroleumstilsynet feil og mangler. Da plattformen kom til Stavanger, måtte tusenvis av sveisesømmer gås over og repareres ved Bergen Group Rosenberg. I desember 2011 ble plattformen slept på plass i Nordsjøen, men fortsatt vet ingen når den kan ferdigstilles.

Yme-prosjektet var beregnet å koste 4,4 milliarder, men kommer til å koste minst åtte milliarder mer. Dette er langt fra den eneste overskridelsen på utbyggingsprosjekter i Nordsjøen, men det er den desidert største. Og på grunn av skattereglene er det skattebetalerne som må betale det meste av overskridelsen.

Professor Petter Osmundsen stilte i en kronikk i Teknisk Ukeblad nylig det betimelige spørsmålet om ikke Yme-skandalen bør få konsekvenser for kommende utbygginger. Det må vurderes om OED i enda større grad skal kontrollere og kvalitetssikre kontrakter, leverandørvalg og prosjektstyring før de godkjenner PUD.

Yme-planen viser at det kan gå galt når det bare er nye aktører sammen om en lisens og operatøren ikke har utbyggingserfaring. Når nye aktører har tidspress og skal konkurrere med de store om den beste kompetansen i et svært stramt marked, øker risikoen for svekket kvalitet.

Skrekkeksemplet fra Abu Dhabi er et av mange eksempler på at feil og mangler følger i kjølvannet av anbud fra utenlandske verft. Kunnskap og erfaring fra norsk sokkel har vært fraværende.

I tillegg til feil og mangler, ulovlige arbeidsforhold, overskridelser og forsinkelser er det heller ikke avklart om Yme-plattformen tåler de kraftige bølgene i Nordsjøen.

At Oljedirektoratet vil granske denne skandalen, er en selvfølge. En stortingsmelding bør også komme. Yme er heller ikke god reklame for trepartssamarbeidet og norsk oljeindustris kamp mot et mer detaljert EU-regelverk.