SAMFUNN

- Må te oss anstendig

Store, internasjonale bedrifter har et eget uttrykk for å ta etiske hensyn i sin virksomhet: Industrielt samfunnsansvar. Norsk Hydro har en egen stab med dette som ansvarsområde.

– Grunnen er ikke så mye etisk-moralske betraktninger. Vi må rett og slett opptre som folk og te oss anstendig for å drive praktisk forretningsvirksomhet på en optimal måte, sier direktør Odd Henrik Robberstad.

Han snakker av erfaring. Hydros Utkal-prosjekt i India har fått mye negativ oppmerksomhet. Prosjektet har møtt massiv motstand fra lokalbefolkningen. Ifølge Robberstad taklet ikke Hydro problemene godt nok.

– Det ble en lærepenge for oss. Dermed kom spørsmål om samfunnsansvar inn på livet for ledelsen, sier han.

Dialog

Hydro har invitert andre bedrifter, frivillige organisasjoner og myndigheter til dialog om temaet. – Vi ønsker innspill som kan bidra til at våre prosjekter tar størst mulig hensyn til alle berørte interessenter.

Han hevder at innholdet ikke er nytt for industrien.

– Vi har alltid tatt hensyn til lokalsamfunn. Men spørsmålene blir presentert på nye måter. De stilles ofte i samfunn langt borte fra vårt eget, hvor problemene er nye og uvante. Stikkord er tropisk regnskog, urbefolkning og menneskerettigheter.

Rekruttering

Hydros stab for industrielt samfunnsansvar ble etablert i mai i fjor.

– Vi er i lete-søke-famle-fasen. Industrielt samfunnsansvar har likheter med miljø. Nå er vi der de var for 20 år siden. Miljøhensyn er innført som en naturlig del av virksomheten, for eksempel i form av konsekvensanalyser. Jeg regner med at det vil gå mange år før samfunnsansvar får like mye oppmerksomhet, men det er vår klare ambisjon.

Staben hans teller tre personer, og han ønsker at den skal forbli beskjeden. Det skal ikke sitte noen på toppen og sørge for Hydros gode samvittighet.

– Industrielt samfunnsansvar skal være en linjefunksjon. Mest mulig av konkrete arbeidsoppgaver skal ligge i divisjonene. For meg er det helt sentralt at dette ikke skal være noe noen smartinger sitter og grubler på i et loftsrom et sted.

Staben hans skal blant annet gi råd til divisjonene og følge dem opp, og lage forslag til regelsett for hvordan spørsmål om samfunnsansvar skal takles i Hydro. Men ansvaret blir i linjen.

– Vi tenker også at samfunnsansvar skal bli en sentral del i opplæringsprogrammer for ledere på alle nivåer i Hydro.

PR-stunt

Framtiden i våre hender er en av de frivillige organisasjonene som er invitert til dialog med Hydro.

– De snakker med oss, og så går de ut og fortsetter faenskapen akkurat som før, sier NorWatch-medarbeider Tarjei Leer-Salvesen oppgitt. Han mener Hydro begynner i gal ende.

– Det Hydro skriver om industrielt samfunnsansvar er noe av det beste jeg har lest, men det er et PR-stunt. Det henger ikke sammen med hva de gjør ute i felten.

Samme uke som han fikk Invitation to a Dialogue i posten, fikk han også melding om fire nye voldsepisoder i forbindelse med Hydros Utkal-prosjekt.

– Maskerte mennesker kom inn på kontoret til en frivillig organisasjon vi samarbeider med. Både ansatte og barna deres ble truet på livet og bedt om å holde seg unna Hydros prosjekt.

Langt fra målene

Leer-Salvesen mener Hydro er veldig langt fra å nå sine mål, selv om de er mer åpne om deler av sin informasjon enn en del andre selskaper.

– Gapet mellom ord og handling er større for Hydro enn andre norske selskaper.

Han mener selskapet må begynne ute i felten.

– Det som betyr noe, foregår i felten. Hvis Hydro er veldig flinke, kan de få til noe der. De må ta alle sine lokale ledere og mellomledere og skolere dem grundig i selskapsetikk. Det må være et minst like viktig kriterium som å tjene penger. Nå er ikke dette virkeligheten der ute. Lokale sjefer har ikke forstått dette, hevder Leer-Salvesen.

Les mer om: