KRAFT

Må stanse miljøutflagging

MÅ STANSE UTFLAGGING AV FORNYBAR ENERGI: Åslaug Haga blir bedt om å ta en ny runde med Hammerfest energi som vil flagge ut sitt bølgekraftverk til Skotland.
MÅ STANSE UTFLAGGING AV FORNYBAR ENERGI: Åslaug Haga blir bedt om å ta en ny runde med Hammerfest energi som vil flagge ut sitt bølgekraftverk til Skotland. Bilde: Jannicke Nilsen

Flere slike prosjekter flagget ut mens Odd Roger Enoksen var olje- og energiminister.

Haga fikk klar beskjed om å rydde opp.

Råd på veien

Det skortet ikke på verken oppfordringer eller utfordringer da Åslaug Haga inviterte en samlet norsk miljøbevegelse til møte i hennes første uke som olje- og energiminister.

Haga har allerede sagt at hennes store prosjekt som ny olje- og energiminister er å styrke satsingen på fornybar energi. I dag ville hun ha konkrete råd om hvordan hun skal gå fram.

Hammerfest Energi

Som svar på invitasjonen fikk Haga en lang smørbrødliste med konkrete anbefalinger fra miljøorganisasjonene.

- Sett deg ned med Hammerfest Energi og se hva du kan gjøre for å få tilbake tidevannsproduksjonen til Norge, utfordret Frederic Hauge.

Flagger ut

Bellona-lederen trakk fram flere eksempler han mener illustrerer at regjeringens støtteordning for fornybar energi, som alternativ til et felles nordisk grønt sertifikatmarked, har virket mot sin hensikt:

 • Hammerfest energi flagger sitt planlagte tidevannkraftverk ut til Skottland, på grunn av den sparsomme norske støtteordningen. I Hammerfest stod infrastrukturen for anlegget klart.
 • Fred. Olsen velger også Storbrittania, og plasserer sitt planlagte bølgekraftverk der på grunn av gode britiske støtteordninger. Håpet var å plassere kraftverket utenfor Karmøy.
 • Statkraft og svenske SCA annonserte nylig en storsatsing på svensk vind som innebærer investeringer på 14 milliarder kroner i utbygging av sju vindparker i Västernorrland og Jämtland.

Haga ser problemet med utflaggingen, selv om hun mener tidligere statsråd Odd Roger Enoksen har lagt et "godt grunnlag for videre satsing" på fornybar energi.

- Vi ser at mange viktige prosjekter fyker ut av landet, det kan vi ikke la skje, sa Haga etter møtet.

Mer i støtte

Miljøorganisasjonene er samstemte i at støtten til fornybar energi er langt under det som trengs for å få bedrifter til å satse på fornybar energi i Norge.

- Åtte øre per kilowattime i støtte til vindkraft er for lavt. Det totale kostnadsbildet tilsier 50 øre. For bioenergi bør det være 60 øre, og for nye teknologier bør det gis opp til en krone i støtte per produsert kilowattime, mente Unni Berge i Zero.

- Norge utkonkurreres

Skal Åslaug Haga lokke Hammerfest Energis tidevannskraftverk tilbake til Norge, må imidlertid langt sterkere lut til, ifølge bedriften selv.

- Norge utkonkurreres av Storbritannia, som gir 1 kroner og 20 øre i støtte for hver produserte kilowattime tidevannskraft. Det betyr at Hammerfest Energi ikke har noe valg enn å forsøke å komme igjennom fasen med kommersialisering i England. I Norge hadde det ikke skjedd noen ting, sier prosjektdirektør Bjørn Blix i Hammerfest Energi.

Vindkraft

Stort sett alle miljøvernorganisasjonene ønsker økt satsing på vindkraft, noen med forbehold om at anleggene ikke skal true biologisk mangfold.

Miljøvernforbundet er alene om å være helt i mot utbygging av vindkraftparker langs norskekysten.

Prinsesse Vil-ikke

- Dette blir krevende, det er det ingen tvil om, sa Haga etter sitt første møte med miljøbevegelsen som olje- og energiminister.

Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, ønsker at Haga vil bli husket som "Prinsesse Vil-ikke" ved at hun sier nei til oljenæringen i forholdt til mer leteboring.

- Lykke til i kampen mot finansminister Kristin Halvorsen for å fordoble potten til fornybar energi. Vi vet hva du har å stri med, sa Hauge.

Krav fra miljøbevegelsen

 • Kraftig økning av midler til forskning på fornybar energi
 • Raskere behandling av konsesjonssøknader hos NVE og kortere klagebehanlingstid hos OED.
 • Økt CO 2-avgift
 • CO 2-avgift for hele industrien
 • Stans i tildeling av nye oljekonsesjoner
 • Skrinlegg Statoils oljesandprosjekt i Canada, ved å bruke statlig eiermakt i styret.
 • Økt satsing på solenergi, også solvarme, samt bioenergi og andre nye energiformer.
 • Finn en løsning på kraftsituasjonen i Midt-Norge, uten bruk av mobile gasskraftverk
Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.