NETTARKIV

Må selv ta ansvar

Anleggsnæringen selv må ta ansvar for egen framtid, sa konserndirektør Ole Arnfinn Opsahl i Veidekke i sitt åpningsforedrag på Fjellsprengningskonferansen. Konferansen, som ble holdt i Oslo i forrige uke, er årets happening for anleggsbransjen i Norge.

- Vi må selv sørge for å sørge for at vi har de nødvendige rammebetingelser og sikre rekrutteringen til bransjen. Vi må sørge for at erfaringen vår er etterspurt og vi må delta i den offentlige debatten, mener Opsahl.

Mange i bransjen vil hevde at den bestandig har gjort det, men Opsahl understreker at i dagens prioriteringssamfunn har ikke bransjen gjort dette godt nok. - Vi har noen store og sentrale utfordringer fremover, og dette knytter seg til de punktene jeg har nevnt. Vi har en egen evnt til å mimre for mye om fortiden og i alt for liten grad bruke ressursene på en mer langsiktig planlegging for fremtiden. Bransjen trenger selverkjennelse, sier Opsahl, som også er leder av anleggsutvalget i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA).

Opsahl mener bransjen i mye større grad må se framover og lansere ideer og muligheter, og slutte å se bakover og referere til hva man har gjort.

Veslemøy Nestvold

Les mer om: