KRAFT

Må redegjøre for Eidsiva-konsesjon

Terje Riis-Johansen må svare på spørsmål om Olje- og energidepartementets håndtering av en konsesjon til Eidsiva Bioenergi om bygging av et fjernvarmeanlegg på Gjøvik.
Terje Riis-Johansen må svare på spørsmål om Olje- og energidepartementets håndtering av en konsesjon til Eidsiva Bioenergi om bygging av et fjernvarmeanlegg på Gjøvik. Bilde: Scanpix

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteen vil be olje- og energiminister Terje Riis Johansen (Sp) komme til komiteens møte neste torsdag.

Viktig spørsmål

– Han vil bli bedt om å svare på spørsmål om Olje- og energidepartementets håndtering av en konsesjon til Eidsiva Bioenergi om bygging av et fjernvarmeanlegg på Gjøvik, sier komitéleder Anders Anundsen (Frp) til NTB.

Saken har direkte forgreninger til pengestøtten til Senterpartiet fra Eidsiva Energi og Troms Kraft.

– Men det ligger utenfor komiteens område å ta opp pengestøtten på generelt grunnlag, sier komitélederen.

Vil ha klarhet

Saken Anundsen vil ha klarhet i handler om selskapet Daimyo Rindi Energi, som etter å ha blitt valgt til en bioenergiutbygging på Gjøvik i to instanser, med ett fikk byggeforbud mens ankesaken fra Eidsiva lå på Riis-Johansens bord.

I den forbindelse vil komitélederen ha svar på tre spørsmål: Hva var bakgrunnen for at departementet valgte å nekte Daimyo å starte med byggarbeider i klagesaken i strid med NVEs vurderinger. Hvilke møter ble avholdt mellom partene, og hvilke problemstillinger ble tatt opp.

Motarbeidet?

I utkastet til brev blir det også vist til at det i et TV 2-innslag kom fram påstander om at Daimyo følte seg motarbeidet fra politisk hold under behandlingen av klagesaken og derfor valgte å selge seg ut mens de fortsatt kunne dekke kostnadene.

– Hva er statsrådens synspunkter på de påstandene som settes fram, er spørsmålet til slutt.

Saken er blitt aktuell etter at det er kommet fram at Troms Kraft og Eidsiva Energi har gitt pengegaver på totalt 700.000 kroner til Sp. Pengene er sendt tilbake fordi politiske partier ikke kan ta imot penger fra offentlig eide selskaper. (©NTB)

Les mer om: