Må oppgradere Høvringen

  • energi

Høvringen er en av de største enkeltkildene for utslipp i Trondheimsfjorden, som er en felles ressurs for alle i regionen. Derfor er ikke miljøvernministeren villig til å ta Trondheim kommunes klage fra 1989 til følge.

I 1989 ga fylkesmannen kommunen frist til 1. januar 2000 med å redusere partikulært materiale med 85 prosent ved Høvringen renseanlegg. Bakgrunnen var en Oceanor-undersøkelse som viste at det var lange perioder med dårlig hygienisk kvalitet på vannet. Redusert partikkelutslipp vil begrense nedslammingen av bunnområdene. Bredspektret rensing vil også redusere utslipp av bakterier, virus, miljøgifter og tungmetaller – og dermed vil smitterisikoen på badestrendene bli mindre. (lh)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå