OLJE OG GASS

Lytter til jordens oljemusikk

Anders J. Steensen
21. nov. 2007 - 23:43

Bergen: StatoilHydro har ikke tenkt å droppe seismiske undersøkelser selv om de nå har funnet andre metoder også.

– Vi har oppdaget at det er mulig å øke sannsynligheten for funn av petroleumsressurser ved passiv seismisk lytting, eller som vi kaller det – jordens musikk, forteller leder for forskning innenfor letevirksomhet, Ole Martinsen.

Bedre funnrate

Dette er en av de nye teknologiene StatoilHydro søker etter for å øke mulighetene for funn.

– Vi anser i dag at en funnrate på 20 prosent i de prospektene vi borer i, er god. Siden letekostnadene fyker i været, ønsker vi å øke sannsynligheten og dermed bedre funnraten, sier Martinsen.Komplisert bølgemønster

Det er tidligere forskningssjef Leif Lømo som oppdaget mulighetene ved passiv leting etter petroleumsressurser.

Metoden er basert på å plassere hydrofoner på havbunnen. Disse fanger opp lyder fra jorden.

Oljedempet

Der hvor det er en demping i frekvensene som fanges opp, er det større sannsynlighet for at det finnes hydrokarboner nede i grunnen.

– Utviklingen av metoden er helt i startfasen. Lydbølgene vi lytter etter er generert av havets bølger når de slår mot stranden. Derfor er det svært vanskelig å retningsbestemme dem og dermed også å tolke dataene vi får inn, forteller Lømo.

Han tror likevel at mer forskning kan bidra til at metoden tas i bruk.Avtale med Google

Ole Martinsen legger vekt på at det er viktig å hente impulser fra flere områder for å finne mer olje.

– Vi skal huske på at det var utenlandsk ekspertise som hjalp til med å finne våre store oljefelt. Det vi har lært er at olje og gass finner vi i detaljene, og det er viktig for oss å hente inn informasjon fra så mange områder som mulig.

StatoilHydro har derfor inngått en avtale med Google om å utvikle en løsning med Google Earth, hvor Googles teknologi brukes for å kunne fokusere områder over hele kloden.

Forskjellen mellom StatoilHydros modell og den hvermannsen bruker, er at førstnevnte inneholder seismiske data.Ser etter likheter

– Våre geologer kan enkelt få frem dataene for spesifikke områder for å finne mulige likheter med de områdene hvor vi leter etter olje og gass. Så langt har vi funnet at de geologiske strukturene i Barentshavet er svært like dem vi finner i Mexicogolfen. Et annet område vi ser på er Sinai på land, som også gir oss nye ideer for å plassere letebrønner. Nå kan vi se alle dataene i sammenheng, sier Ole Martinsen.

Les mer om: