ENERGI

Lysere for små kraftverk

Mange elver og bekker i Norge kan temmes og gi elektrisk kraft.

Potensialet for utbygging av småkraftverk i Norge er anslått til mellom 10 og 15 TWh. Men mange av disse utbyggingene krever ny teknologi for å bli lønnsomme.

Ildsjeler i Norges krafthovedstad Tonstad i Sirdal kommune kan ha løsningen. I regi av Sira-Kvina er det søkt patent på en ny tunnelboremaskin som skal gi rimelige utbyggingskostnader og gode miljømessige løsninger.

Lang erfaring

Sira-Kvina kraftselskap har bygd kraftverk i 30 år. Her er det investert 3-4 milliarder kroner i ti mil tunneler, svære dammer for 12 magasiner og sju kraftverk. Den tverrfaglige kompetansen kommer nå til nytte ved bygging av småkraftverk.

Drift og økonomi er viktig for småkraftverk. Mye av usikkerheten for mindre kraftverk er knyttet til tilløpstunnel og trykksjakt. Det er også viktig av miljø- og driftsmessige grunner å legge mest mulig inne i fjell.

Sjekket nøye

Det finnes mange tunnelboremaskiner (TBM) som er beregnet på store dimensjoner. Men få borer tunneler som er mindre enn en meter i diameter. Det er heller ikke gjort mye med retningsstyring av maskinene. Per Olav Haughom, Kjell Knutsen og Njål Underhaug har utviklet en mini-TBM som er rimelig i drift.

- Vi hadde som utgangspunkt at vi ville halvere dagens tunnelpris. Det skulle skje med ny teknologi og ny bruk av kjent teknologi, sier Haughom som er seksjonssjef forvaltning i Sira-Kvina kraftselskap .

I et forprosjekt på ca 300.000 kroner finansiert av Sira-Kvina, NVE og Småkraft as undersøkte de eksisterende metoder og maskiner verdene over. De besøkte Atlas Copco i Sverige og Herrenknecht i Tyskland., brukte sine amerikanske kontakter innen borkroneteknologi og så på flere pågående og ferdige prosjekter.

Billig

Den planlagte minimaskinen er basert på mest mulig kjent teknologi og dimensjonert for borehull på maksimalt en meter. Da dekkes 90 prosent av markedet. Den første maskinen vil bore 800 millimeters hull. Den drives elektrisk, er rask å kjøre inn og ut og det går raskt å skifte slitedeler. Dette siste er patentsøkt av Sira-Kvina.

Fastspenningsmekanismen tillater stort trykk på rullediskene. Uttransport av masse skjer med vann. Maskinen arbeider uten pilothull. Det bores full åpning i én operasjon.

Oljeindustrien er flinke på retningsstyring, og TBM-utviklerne har tatt lærdom fra offshore. Men de vil utvikle billigere systemer.

- Vi har begynt på detaljengineeringen og målet er å bli ferdig i 2003. Deretter vil eiere og styret vurdere om vi skal bygge en slik TBM og hvor og hvordan det i så fall skal skje, sier Haughom. - Byggingen vil bli satt bort , men vi vil ha såpass kontroll med prosjektet at gevinsten ikke tas ut bare hos en maskinleverandør - men også kommer vannkraftbransjen til gode. Foreløpig har vi ingen garanti for at vi lykkes - selv om oddsen er god, sier en energisk Per Olav Haughom.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.