ENERGI

Lysende energi-eksempel

Stavanger: I Rogaland har Lyse Energi fått til det som resten av Norge går og venter på: Et distribusjonssystem for elektrisk kraft, fjernvarme, bredbånd, teletjenester og gass, alt lagt i de samme grøftene.

Neste innovasjonsskritt kan være å bygge et gasskraftverk med CO2-håndtering uten omfattende renseanlegg.

Det er Lyse energi med sine datterselskaper som har stått for utbyggingen, slik at Lyse er blitt et helt integrert selskap.

Selskapets visjon er å forenkle kundens hverdag med nyttige, trygge og fremtidsrettede produkter og tjenester. Dette opplever kundene ved at de får alt på en regning, dersom de velger å bruke full pakke fra Lyse.

– Jeg vil understreke betydningen av kommunalt eierskap. Eierne mener at en effektivisering av tjenestene vi tilbyr vil ha en stor betydning for utviklingen i regionen, sier viseadministrende direktør og direktør for Lyse Gass og Lyse Varme, Torbjørn Johnsen.Ville grave kun en gang

Da det ble besluttet å legge et nytt gassnett på Jæren, ga dette også støtet til en omfattende modernisering av infrastrukturen. Det ble lagt helt nye grøfter hvor elkablene, tele- og fibernettverket, varme-, og gassledningene ble lagt sammen.

– Regionen var helt bevisst i sitt valg. Vi skulle investere slik at vi kunne bruke de samme pengene flere ganger, forteller Johnsen.

Effekten av utbyggingen var at elnettet i regionen ble fornyet, forsterket og ikke minst av sikkerhetsmessige hensyn, lagt i bakken. Leveringssikkerheten ble bedre. Samtidig ga det mulighet for å realisere drømmen og målet om å føre en fiberkabel frem til hver husstand. Lyse kan derfor tilby meget hurtig bredbåndsnett til sine abonnenter.

Hele arbeidet med å legge den nye infrastrukturen ble overlatt til Lyses eget nettselskap. De hadde erfaringen som var nødvendig for å få gjennomført utbyggingen som gikk på rekordtid. Rundt regnet 1 ½ år brukte Lyse på å fornye infrastrukturen på Nord-Jæren. Nesten alle gravemaskiner i hele distriktet var engasjert med grøftene.Bedre enn ventet

Begrunnelsen for å legge et komplett gassnett var et dette gir kundene muligheter for å sikre seg tilgang til alternativ energi, samtidig som gassen kan erstatte bruken av fyringolje hos større forbrukere i regionen.

Lars Anders Myhre, som er styreformann i Lyse, legger vekt på at det samtidig gir regionen energi nordfra. Tidligere har det kun vært høyspentlinjer fra sør som har gitt energi til jærbuene. Dette har har hatt uheldige sider, særlig om våren da det har hendt at gjødselspredning på Jærens jorder har kortsluttet energiforsyningen.

Rett i underkant av 700 millioner har gassatsingen kostat Lyse. Hittil har ikke energiselskapet hatt overskudd fra denne virksomheten. I 2004 tapte Lyse 25 millioner kroner på gass, noe som var bedre enn opprinnelig budsjettert, siden dette var det første driftsåret for den nye virksomheten.

Flere kunder enn ventet tegnet kontrakter med Lyse Gass. Til sammen ble det solgt mer enn 300 GWh med gass i 2004. Bjørn Thorkildsen, tidligere leder av Lyse Gass, ventet at det skulle ta flere år før de nådde slike salgsvolumer.

Deler av distriktet har et fjernvarmenett. Energien til dette kommer fra et søppelforbrenningsanlegg ved Forus.Fiber til folket

Telekommunikasjonvirksomheten gikk med stort tap i fjor. Hele 80 millioner lød underskuddet på. Dette var helt i tråd med budsjett. Mobiltelefontilbudet har ikke slått helt an. Færre enn ventet koplet seg til fasttelfonen via Lyses nett, mens antallet abonnenter på høyhastighets fiberkabel, ble større enn ventet.

IP-telefoni og IP-soner brer om seg i stavangerdistriktet og dette sørger for at kundene etterspør kraftigere og mer mobile dataløsinger både hjemme og på jobb. Totalt er mer enn 17.000 abonnenter tilknyttet fibernettet ved årsskiftet, hvilket betyr at dette er et av de største fibernettene i Europa.

Selskapet har fått mye oppmerksomhet for sitt markedsledende TV konsept - blant annet som første norske aktør med sendinger i det nye høyoppløselige TV-formatet HDTV. Gjennom innholdsavtaler med TV2, NRK og en rekke internasjonale aktører - blant annet Warner Bros. - kan Lyse tilby bredbåndsinnhold med kvalitet i internasjonal toppklasse.Forsker i Risavika

Sammen med Statoil, Norske Shell, Rogalandsforskningen og Universitet i Stavanger, har Lyse etablert Risavika Gassenter. Her kan det bygges demoanlegg og drives forskning for miljøvennlig bruk av naturgass.

Lyse planlegger blant annet å bygge et 40 MW demoanlegg for et helt nytt konsept når det gjelder gasskraftverk. Prosjektet går under navnet Zeng, Zero Emission Norwegian Gas. Samarbeidspartnere i prosjektet er CO 2 Norway fra kongsbergmiljøet.

Et forprosjekt, finansiert av blant annet Norges Forskningsråd og Det amerikanske Energidepartementet, utført av det amerikansk selskapet Clean Energy Systems Inc og norske bedrifter, slår fast at teknologien som er tenkt brukt kan produsere strøm for 42,2 øre per kWh, forutsatt en gasspris på 8 øre kWh. Planene er å bygge dette i Risavika.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.