Lyse utsikter for teknologer

Oppsvinget i offshoreindustrien gir et løft for sivilingeniørene. Hver fjerde bedrift på Vestlandet svarer at det er "svært vanskelig" å rekruttere sivilingeniører. Årsaken ligger i nedbemanningen i offshoreindustrien fra 1998. Sivilingeniørene som forlot offshoreindustrien, ble raskt absorbert i andre deler av industrien som hadde slitt med rekruttering. Nå som oljebransjen og leverandørindustrien trenger nye folk igjen, er de vanskelig å få tak i.

92 prosent av bedriftene landet over svarer enten at det er "noe vanskelig" eller "svært vanskelig" å få tak i sivilingeniører. Markedet er strammet kraftig inn de siste par årene. I 2000 svarte 72 prosent det samme.

Press på fagarbeidere

Markedet for ingeniører er atskillig slakkere. Et flertall av bedriftene på Indre Østlandet og hver tredje bedrift på Sentrale Østlandet svarer at det er "lett" å rekruttere ingeniører.

Aller vanskeligst er markedet for fagarbeidere. Her melder 41 prosent av bedriftene at det er "svært vanskelig" å rekruttere. Utviklingen har gått fra galt til verre når det gjelder fagarbeidere..

Optimisme

De 700 medlemsbedriftene i TBL som har deltatt i undersøkelsen, ser mer optimistisk på fremtiden enn på lenge. Bedriftene venter en omsetningsvekst på 9 prosent i 2001 og 5 prosent i 2002 mot en nedgang på 15 prosent i 2000. Høyest vekst er ventet i maritim sektor, det vil si offshoreindustrien, skipsbygging og skipsutstyr.

Ikke uventet er bedriftene mer optimistiske på litt lenger sikt. Hver tredje bedrift tror på stigende konjunkturer på lang sikt mot 12 prosent som tror på fall. På kort sikt er det bare 10 prosent som tror på stigning, mens 29 prosent venter fall.

Flyterroren mot World Trade Center 11. september i fjor har ikke rammet så hardt som ventet. - Det som skjedde i USA, har i liten grad påvirket norsk industri, sier administrerende direktør Karl Nysterud i TBL.