NETTARKIV

Lyngpris i Paris

Det er Melina Mercouriprisen som blir tildelt senteret for arbeidet med å bevare kulturlandskapet på Lygra i Hordaland, opplyser Miljøverndepartementet.

Lyngheisenteret ble åpnet i mai 2000 og viser en helt spesiell form for ressursutnytting.

Da steinalderbøndene for 4000 år siden ryddet kystskogen på Vestlandet med brenning og husdyrhold, ble det trebare landskapet dominert av røsslyng. For 100 år siden strakte dette beltet seg fra Portugal til Lofoten. Det dekket også store deler av Irland, Storbritannia og Vesterhavsøyene.

På garden Utluro i Lygra skal det drives helhetlig vern av lyngheilandskapet. Målet er å øke miljøforståelsen og gi bedre skjøtsel og utnytting av både slike landskap og andre kulturlandskap i Norge.

Lyngheisenteret deler prisen med en kandidat fra Algerie. Begge får 10.000 dollar.

Les mer om: