PRODUKSJON

Lydhørt system

Full oversikt over alle deler av produksjonen og nøyaktig tilbakemelding når noe går galt – det er en utfordring for dagens automatiserte produksjonsindustri. Et amerikansk system som skal sikre at produksjonsbedriftenes enorme datamengder utnyttes best mulig, har nå fått sin distributør her i landet.

Systemet er kalt Proficy for Manufacturing og er utviklet av Mountain Systems Inc. Det samler inn og analyserer data fra PLS-systemer, skjermsystemer og de distribuerte kontrollsystemer (DCS) i produksjonsbedrifter. Novotek AS i Larvik er norsk leverandør, og salgssjef Even Fladberg forteller at Novotek allerede forhandler med mange norske produksjonsbedrifter om Proficy.

Systemet er bygget opp i moduler som kan installeres etter den enkelte bedrifts behov.

Lydhørt

I tillegg til et stort antall systemer som står rundt om i fabrikkene og styrer maskiner og prosesser, fins kontorsystemer for alt fra enkle lagerstyrings- og regnskapssystemer til komplette ERP-systemer som integrerer selskapenes forretningsdata. Mange bedrifter har også begynt å lukte på e-handel for å rasjonalisere eller integrere systemene sine mot underleverandører og samarbeidspartnere.

Ta vare på alt i dag, for du vet ikke hva du trenger i morgen, sier Mountain Systems om Proficy.

– Fordi Proficy står i kontakt med de ulike automasjonssystemene i produksjonsbedrifter, kan det utføre to viktige oppgaver, forteller Fladberg. Det ene er å ta vare på, og analysere, alle de forskjellige, høyoppløselige dataene fra produksjonen. Systemet lagrer dataene om maskiner, mennesker, råvarer og ferdigvarer og bygger opp en detaljert modell av produksjonen. Systemet holder selv rede på relasjoner mellom forskjellige data. Hvis en produksjonslinje stopper, gis automatisk svar på når stoppen skjedde, hvor lang nedetid den forårsaket, hva som var årsaken og hvor mye vrak avbruddet resulterte i.

Logger endringer

Den andre funksjonen systemet utfører, er å lagre produktbeskrivelser og endringer i de ulike ressursene. For eksempel vil systemet ta vare på endringer i en resept hvor koketiden endres fra 3 minutter til 3 minutter og 20 sekunder. I tillegg til data om endringen vet systemet hvem som utførte den og når det skjedde. Normalt vil slike endringer programmeres i Proficy, som så igjen programmerer PLS-en. Hvis PLS-en programmeres direkte, vil systemet oppfatte det og logge hendelsen.

Systemet kan brukes for å avsløre flaskehalser i produksjonen, og det kan også svare på hva ting koster å produsere. Hvis du produserer potetgull, vil du få vite hva det koster å produsere en pose, fordi alle data om energiforbruk, olje, poteter og andre råvarer og eventuelt svinn ligger lagret i systemet.

En av modulene er viet sporbarhet. – Hvis det er sendt ut produkter på markedet, kan det være svært lønnsomt å få rask informasjon om omfang og årsak hvis det skjer en feil, sier Fladberg.

Integrasjon

Mange produksjonsbedrifter bruker ERP-systemer som håndterer både tekniske og økonomiske transaksjoner.Slike systemer er ofte i praksis bedre på den økonomiske siden enn på den tekniske. Derfor er en av funksjonene til Proficy å integrere med ERP-systemer. Det vil også komme til nytte når bedriften ønsker å innføre elektronisk handel.

Proficy er bygget opp som et klient–tjenersystem og er basert på Windows. De ulike brukerne får tilgang til systemet enten gjennom en tykk nettverksklient, eller en tynn klent basert på en enkel nettleser. Det betyr at de ikke trenger å være på bedriften, men kan like gjerne være hjemme, eller på reise når de bruker systemet.

Systemet kan også produsere data i Excel-format for bruk i ulike analyser.

Les mer om: