Lur som en rev

  • naturvitenskap

Både storfamilier og enslige mødre finnes begge steder.

Etologi dreier seg om dyrs atferd, og den påvirkes av hva som er hensiktsmessig sett fra et evolusjonært synspunkt, i følge Anne Lene Hovland, forsker og etolog ved Norges landbrukshøgskole.

Både mennesker og rever testes etter samme mønster for å se hvilke goder som blir valgt når tilgangen på goder er begrenset.

Eksempelvis er hverken mennesker eller rever spesielt glade i matrester når det er "julebordstilstander".