OLJE OG GASS

Lund opplyser ikke om Shtokman-avtalen

StatoilHydros konsernsjef, Helge Lund.
StatoilHydros konsernsjef, Helge Lund. Bilde: Anders J. Steensen

StatoilHydrosjef Helge Lund vil ikke opplyse om betingelsene for partnerskapet i Shtokman Development Company.

– Det er høyst uvanlige å opplyse om de kommersielle betingelsene rundt avtaler vi inngår, sier Lund.

– Strategisk viktig

– Det jeg kan si er at vi er ikke naive da vi gikk inn i denne avtalen. Den er strategisk viktig for utviklingen i Nordområdene og for utviklingen av StatoilHydro. At vi har inngått avtalen viser hvor riktig det var å gjennomføre fusjonen og danne StatoilHydro, sier han.

Partnerskapet i Shtokman Development Company innebærer at StatoilHydro sammen med Gazprom og Total skal utvikle et endelig konsept for fase en av Shtokman-feltet. Utbyggingen omfatter både brønner, infrastruktur, LNG-anlegg, og rørgass til Europa.

Produksjonskapasiteten skal være på 23,7 milliarder Sm 3 årlig, tilsvarende 66 millioner Sm 3 gass per dag. Ormen Lange har til sammenligning kapasitet på 70 millioner Sm 3 daglig. oppstart er planlagt til 2013 og 2014.Lav geologisk risiko

– Vi skal delta i planleggingen frem til det skal besluttes om å bygge ut eller ikke i 2009. Da vil vi få endelig avklart om hvordan vi skal betales, og om vi kan bokføre gassreserver i Shtokman-feltet hos oss. Frem til da deltar vi på egen kostnad i prosjektet. sier Helge Lund.

Den StatoilHydro kan bekrefte allerede er at det er lav geologisk risiko ved prosjektet. Det skyldes blant annet at Hydro har deltatt i undersøkelsene av feltet i 20 år.

Blant annet sto Hydro for den siste brønnen, brønn 7, og de geologiske undersøkelsene og reservoarberegningen knyttet til denne avgrensningsboringen i 2006. Slik sett har selskapet unik innsikt i risikoen rent prosessteknisk knyttet til utvinning fra feltet.Avstanden er hovedutfordringen

– Det jeg kan si er at gassen i Shtokman er veldig tørr, og at det er lite kondensat, forteller en kilde i StatoilHydro som sitter sentralt i prosjektet. Allikevel betyr ikke det at prosjektet er problemfritt. Avstanden ut til reservoaret er 550 kilometer. Det ligger omtrent midt mellom Nordkapp og nordlige del at Novaja Semlja i Barentshavet, i et område som ikke er isfritt om vinteren.

Selve topografien på sjøbunnen fra Shtokman og inn til land er ulendt og sjøtemperaturen er lav.

For å hindre at det dannes hydrater, blokker av frossen gass, bør den tørkes nærme kilden, eller den kan føres i tofase med innprøyting av frostvæske, MEG, ved brønnene.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.