ENERGI

Luktfri møkkabuss

Leif Haaland
19. des. 2001 - 16:07

Det ble skrevet Norgeshistorie i Fredrikstad den 18. desember 2001. Da åpnet statssekretær Brit Skjelbred biogass-renseanlegget for kloakkgass. Gassen skal erstatte diesel og kan dekke 30 prosent av drivstoffforbruket for bussrutene på Hvaler og Fredrikstad, tilsvarende 1.100.000 kilometer i året.

En kubikkmeter gass tilsvarer en liter diesel. Som en start er det investert i to busser spesialbygget for gassdrift, og ti til er planlagt. Stykkprisen er 400.000 kroner høyere enn dieselbusser. Det skyldes at motoren er modifisert og støyer mindre, men den største investeringen er gjort på gasstankene.

Avhengig av støtte

Styreleder i Fredrikstad Biogass, Harald Thoresen, mener at gassbusser bør få samme avgiftsvilkår som elektriske biler. Da ville prisen bli tilsvarende dieselbusser. Uten investeringsstøtte fra Vegdirektoratet ville ikke prosjektet vært mulig.

Det er mange miljøgevinster ved å kjøre med gass. Metangassen er 21 ganger verre klimagass enn karbondioksid når den går rett ut i atmosfæren. Det spares i tillegg store mengder diesel, både til drift av busser og i redusert transportbehov for diesel.

Miljøet vinner

Det er ikke penger å tjene foreløpig med disse gassanleggene, bare miljøgevinster. Nå blir CO 2-utslippene fra busstrafikken lokalt 950 tonn lavere årlig. Dette biogassprosjektet er felles for distriktes busser (FDR) og byens selskap for vann, avløp og renovasjon (Frevar).

Frevar har også et fjernvarmeanlegg på trappene, basert på spillvarme. Men utnyttelse av kloakkgassen er den foreløpig siste brikken i miljøbyen Fredrikstads miljøpuslespill.