INDUSTRI

Luktfjerner på Tofte

Lokalmiljøet i Tofte lever tett innpå cellulosefabrikken. Södra Cell gjennomfører stadig nye tiltak for å redusere luktplagene til naboene. På bildet er områdesjef fiber Trond Sværen i toppen av blekeriet.
Lokalmiljøet i Tofte lever tett innpå cellulosefabrikken. Södra Cell gjennomfører stadig nye tiltak for å redusere luktplagene til naboene. På bildet er områdesjef fiber Trond Sværen i toppen av blekeriet.

I meningsmålinger som utføres hvert tredje år blant de 3.000 innbyggerne i Tofte, er det vond lukt som trekkes fram som den største ulempen med papirmassefabrikken.

– I motsetning til våre søsterfabrikker, har vi ingen buffersone rundt tomten vår. Vi har naboene rett på andre siden av veien. Derfor har vi valgt å sette inn støtet i miljøarbeidet på å redusere luktproblemene, forteller informasjonssjef Frank Tangen i Södra Cell Tofte.

Utvikler egne luktløsninger

I oktober har fabrikken gjennomført 13 dagers vedlikeholdsstopp som de har med halvannet års mellomrom. I år er en av de viktigste investeringene en såkalt flashtank som skal fjerne mye av den stinkende fabrikklukta. Dette er luktgasser fra lut som koker før den brennes.

Det aller største miljøprosjektet på Tofte er å eliminere lukta fra flissiloen. Det pågående prosjektet handler om å varme opp flis med renset damp i stedet for damp med svovelforbindelser. Dette er egenutviklet teknologi som i papirmasseindustrien betegnes som grensesprengende.

– Anlegget vårt er ikke akkurat nytt, så de fleste løsninger må skreddersys. Det tar mye tid og ressurser, men vi mener å ha oppnådd gode resultater selv om det er en lang vei igjen å gå. En helt luktfri papirmassefabrikk er uansett ikke realistisk, påpeker Tangen.

Strengere SFT-krav

Det som i dag truer bedriftens miljøsatsing på luktreduksjon, er den reviderte utslippstillatelsen fra Statens forurensningstilsyn, SFT.

SFT har strammet inn kravene til Södra. Utslippsgrensen for kjemisk oksygenforbruk (KOF) er redusert fra 30 til 20 kilo per produsert tonn papirmasse. Dersom fabrikken skal etterleve kravet, må de bygge et nytt biologisk renseanlegg kostnadsberegnet til minst 165 millioner kroner. I tillegg kommer økte årlige driftskostnader på cirka 18 millioner kroner.

Vedtaket er nå anket og er inne til ny behandling i SFT før den eventuelt går til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.

Södra mener SFT handler i strid med EUs direktiv, og vil heller prioritere tiltak mot luktutslipp som de vet er den største belastningen for nærmiljøet.

– Vi håper myndighetene også lytter til lokalbefolkningen. Store kostnader til et nytt renseanlegg vil etter vår oppfatning gi minimal miljøgevinst og imøtekommer ikke de ønskene beboerne rundt oss har for sin lokale miljøsituasjon. De opplever jo at badevannet er rent og at fisk og vegetasjon på fjordbunnen trives, sier administrerende direktør Stein Altern i Södra Cell Tofte.

Storrengjøring til 100 millioner

Nå i oktober har hele Tofte vært preget av unntakstilstand som følge av den planlagte driftsstoppen på hjørnestensbedriften. De 320 til daglig ansatte er supplert med 770 tilreisende spesialister fra hele Norden til å gjennomføre vedlikehold på 1280 forskjellige maskiner, 360 tanker, 650 pumper, 2500 motorer og mange kilometer rørledninger.

Södra investerer over 100 millioner kroner i det som må kandidere til landets dyreste rengjøring.

– En slik hovedrevisjon medfører at vi plukker fra hverandre hele fabrikken. Vi kaller det "kaos med full kontroll", og vi møter store logistiske utfordringer. Parallelt med at maskinene overhales og oppgraderes, skal 1.100 mann bespises og koordineres døgnet rundt, forteller seksjonssjef for teknisk service Per Floberg.

Se også bildeserie

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.