Lukrativt vedlikehold

De siste årene er den norske fiskeflåten blitt kraftig modernisert. - Det kunne betydd at verftenes inntekter fra reparasjoner og vedlikehold går ned. Men det stemmer ikke, sier generalsekretær Audun Maråk i Fiskebåtredernes Forbund (FF) i Ålesund.

Bruken er mer intensiv enn før og båtene er så mekanisert og automatisert at vedlikehold blir viktigere enn noensinne. Ombordkjøling av lasten gjør at båtene nå kan holde til ute på fiskefeltene i flere dager, men samtidig øker selvsagt kravene til vedlikehold. Svikter kjølingen, må du kaste lasten.

.Utstyret ombord i fiskefartøyene blir bare mer og mer omfattende: Elektronisk lete - og navigasjonsutstyr, pålitelig kommunikasjonsutstyr, utstyr på dekk, fremdrift og styring; alt skal vedlikeholdes og moderniseres.

Styreleder Rolf Fiskerstrand i foreningen Norske Skipsverft anser at de fleste norske verft lever av å reparere og modernisere fiskebåter.

Stor arbeidsgiver

Kystfiskeflåten består ifølge Statistisk sentralbyrå av drøyt 14.000 fartøyer hvorav rundt 9100 ved siste opptelling hadde levert fisk til land.

Den norske havfiskeflåten består ifølge Maråk av om lag 350 fartøyer over 27,5 meter (90 fot). Rundt 5500 fiskere arbeider i havfiskeflåten.

Mannskapene i havfiskeflåten står for ca. halvparten av arbeidstiden til norske fiskere. Dette indikerer at arbeidsplassene i denne flåten stort sett er helårs. Havfiskeflåten står for 65 prosent av førstehåndsverdien som norske fiskefartøyer bringer til land, og oppnår gjennomgående høyere priser for råstoffet enn kystflåten, grunnet kvalitet og sikrere regularitet i leveransene.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå