NETTARKIV

Luft til luftvarmepumperEnøk-rådgiver Asbjørn Solum - et helt ukjent navn for meg - kritiserer meg i TU nr. 5/04 for synspunkter på luft til luft varmepumper. I samme slengen tar han med seg en av de avgjort beste medisinerne på området inneluftkvalitet, spesiallege Jan Vilhelm Bakke. Hvis Solum hadde god kompetanse på luftkvalitet og helse, ville vi begge kjent til ham. Så snevert er miljøet på dette feltet - i Norge og internasjonalt.

Jeg bestrider på ingen måte at vi har gode energifaktorer for varmepumper. Striden står slett ikke om dette. Det dreier seg om luftkvalitet og også om kvaliteten på en del av de luft til luft varmepumpene som markedsføres i Norge av enøk-konsulentene.

Statsråd Einar Steensnæs' rammetilskudd på 5000 kroner for å installere varmepumper i boliger er nok et eksempel på forfeilet innsats i samfunnet. Regjeringen burde i stedet erstattet bruk av direktevirkende elektriske installasjoner (panelovner og varmebatterier i ventilasjonsinstallasjoner) med vannbasert oppvarming - tilrettelagt for fremtidsrettet fleksibel energiforsyning i egne og innleide statlige og kommunale bygg. Det hadde gitt meget store og positive effekter i landet vårt, både helsemessig og energimessig.

Vi vet at oppvarming av luft til 40 - 42 oC forringer luftkvaliteten. Dette er verken tro eller religion - varmepumpeselger.

Jeg er fullt oppmerksom på at høye overflatetemperaturer fra elektriske gjennomstrømningsovner svir støv og skaper myriader av svidde sotpartikler som trekkes ned i luftveiene. Det er vel ca. 20 år siden jeg gikk sterkt imot Siemens, Nobø og andre angående dette. Det er ikke riktig at radiatorer og gulvvarme utgjør samme risiko.

Varmepumpene fra USA (500.000 stk.) som brukte mer energi enn de ga, er slett ikke oppdiktet. Det var en realitet, og kilden var en forelesning eller artikkel fra et par tiår tilbake. Lenge før jeg hadde noe som helst forhold til varmepumper.

Professor dr.med. Kjell Aas er - uansett fag - en av de aller største kapasiteter i Norge og også internasjonalt. Det er mange år siden han lanserte begrepet henøk (helse-enøk). Dette var nettopp fordi enøk-fantastene gjennom mange år har vist at de ikke skjønner at vi skal prioritere mennesker fremfor lavest mulige investeringer og/eller energikostnader.

I Oslo er det hovedverneombudet for skolene, Knut Myhrer, som har mest kunnskap om helsetilstanden i Oslo-skolene i relasjon til enøk. Han sa i en forelesning på Hellerudsletta for et par år siden at ingen har ødelagt mer av helsen til barn enn enøk-folkene. Knut Myhrer har gjennom svært mange år vist at han vet hva han snakker om.

Til slutt - også jeg er for en skikkelig energihusholdning. Men møtes helsen for barn og voksne i et veikryss med enøk, har sistnevnte klar vikeplikt.

Gaute Flatheim

spesialrådgiver i innemiljø

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.