Luft hindrer brann

IKKE BOLIGHUS: Inertgass kan hindre branner. Bolighus egner seg imidlertid dårlig til slik installasjon
IKKE BOLIGHUS: Inertgass kan hindre branner. Bolighus egner seg imidlertid dårlig til slik installasjonBilde: ARKIV
Leif Haaland
31. okt. 2005 - 08:00

Metoden forsinker også aldringsprosessen for de fleste materialer. I tillegg kreves ingen installasjoner som ødelegger interiøret.

Norske forskere står midt i ildlinjen i et EU-prosjekt om brannsikring av historiske bygninger. Ved å endre forholdet mellom nitrogen- og oksygeninnholdet i lufta, dannes en gass som hindrer branner i å oppstå. Gassen tilføres gjennom klimaanlegget og rommet står konstant fyllt med inert luft..

Vern av kulturarv

Selv om prinsippet er patentert i USA, eksisterer det ingen anlegg i Norge og kun ett i Europa.

Pilotanlegg er tidligere utprøvd i telekommunikasjonsanlegg, datarom og lasterom i fly.

Fagansvarlig for brann i COWI AS, sivilingeniør Geir Jensen, sier til TU at i atmosfærisk trykk er denne luftblandingen helt ufarlig for mennesker.

Små investeringer

Avdelingsdirektør Sjur Helseth i Riksantikvaren sier beskyttelse av kulturskatter på denne måten, krever små investeringer i tette rom. Best egnet er magasiner.

Branntilløp i verneverdige bygg kan gi både brann- og vannskader. Og ved alle brannslokkingsanlegg kan det oppstå feil. De kan løse ut selv om det ikke brenner - og de kan la være å løse ut når det brenner. Jo mer komplekse anleggene er, jo større blir risikoen for at feil oppstår. Disse feilkildene er eliminert i det nye systemet, siden branntilløp er umulig.

De fremste kulturvernerne i Europa deltar i EU-prosjektet. En hel rekke aktuelle brannsikrings- og slokkemetoder blir vurdert.

Under dette prosjektet har COWI AS fått kontrakt på å utrede denne nye metoden med inert luft. At metoden i tillegg bremser virkningen av tidens tann ved å forsinke oksydasjonsprosessen, er et funn for alle med verneverdige kulturskatter.

Enkel metode

Geir Jensen opplyser at en velbrukt teknikk benyttes til å skille gassene i luften og få frem den ønskede blandingen. Det skjer ved hjelp av en membranseparator.

Denne teknikken er benyttet i flere tiår for å produsere nitrogen og vann ombord på skip. Restproduktene etter fremstillingen av inert luft, er vann og oksygen. Dersom den brannsikre luften på nytt blandes med restproduktene, dannes helt vanlig luft. Dermed oppstår ingen skadelige stoffer og det skapes ingen miljøproblemer.

Vekker oppsikt

Inert luft-metoden har vakt oppsikt under EU-prosjektet.

Fra norsk side deltar blant andre Riksantikvaren, Direktoratet for samfunnsrisiko og beredskap i tillegg til COWI AS. Det var COWI AS som tok initiativet og er den utførende part i prosjektet på vegne av Norge og Skottland.

Utvalgte objekter

Jensen sier at Italia tilbyr et 400 år gammelt, skjørt bibliotekbygg som studieobjekt. Det tåler verken installasjoner eller publikumsbesøk. Sverige stiller med Linnékuben. Det er et seks etasjers bygg som inneholder store deler av Carl von Linnés botaniske samling ved Naturhistoriske riksmuseet i Stockholm.

Skottland tar frem et historisk bygg i Edinburgh mens Norge har drøftet hvordan inert luft kanskje kan benyttes i de nye magasinene ved Trøndelag Folkemuseum.

Historic Scotland har betalt over halvparten av rapportkostnadene for inert luft-prisjektet. Resten tar Riksantikvaren. Selv om både Jensen og Helseth ser store fordeler med denne metoden, er erfaringene til nå begrenset.

Les mer om: