Lover trygt tog

En stor del av dagpendlerne mellom Asker og Oslo blir pensjonister før det nye dobbeltsporet blir ferdig i 2012. Prislappen blir mellom seks og syv milliarder kroner. Første spadestikket tas ved Sandvika senest i andre kvartal i år.

I dag er det er både kork og kaos på E 18 fra vest inn mot Oslo. Jernbanen er belastet med flytog, fjerntog og godstog i tillegg til lokaltogene. Prognosene viser at både folketallet og antall arbeidsplasser øker i dette området. Derfor er nytt dobbeltspor på denne strekningen høyt prioritert både i Oslopakke 2 og forslag til Nasjonal transportplan 2002–2011.

Dette er den største jernbaneutbyggingen i statlig regi på over 20 år, og det mest omfattende samferdselsprosjekt i vest for Oslo siden byggingen av E18 i årene 1958–1978.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå