PRODUKSJON

Lover nytt turbineventyr

En rekke nyvinninger og finesser gjør at eksosen fra OP16 praktisk talt er fri for miljøgasser. ILL: OPRA BV
En rekke nyvinninger og finesser gjør at eksosen fra OP16 praktisk talt er fri for miljøgasser. ILL: OPRA BV
Atle Abelsen
15. aug. 2002 - 07:46

Fra sin base i Nederland har sivilingeniør Jan Mowill brukt det siste tiåret til å forbedre og videreutvikle radialturbinen, som Kongsberg Våpenfabrikk hadde suksess med i mange år før det hele gikk over ende i 1987. Nå står han på terskelen til å kommersialisere et produkt som skal overgå alt som tidligere har blitt vist av små gassturbiner, og norsk industri kan bli med på eventyret. Hvis de vil.

Turbinaggregatet OP16 skal ha store muligheter til å bli en kommersiell suksess på et marked som i økende grad etterspør klimavennlig teknologi og desentraliserte løsninger.

Mowill etablerte for ti år siden bedriften Opra BV i nederlandske Hengelo for å utvikle og patentere sine ideer. Det har kostet rundt 30 millioner dollar (snaut 230 millioner kroner) å utvikle OP16, som er klar for kommersiell lansering. Og det skorter ikke på interesse fra gassturbinindustrien:

- Vi er i kontakt med både europeiske, amerikanske og japanske produsenter som er svært ivrige etter å etablere produksjon av vår gassturbin. Og siden jeg selv er nordmann, og basisteknologien i aggregatet er norsk, ville jeg satt svært stor pris på om vi hadde klart å få til noe i Norge også, sier Mowill til Teknisk Ukeblad.

Trenger 111 millioner

Han tror på et årlig salg på over 100 aggregater etter et par år. Hver pakke vil trolig koste ca. en million euro (7,5 millioner kroner). Til selve kommersialiseringsfasen vil han trenge rundt 15 millioner euro (111 millioner kroner). Mowill er overbevist om at norsk industri ser potensialet, og vil være med..

Norsk Hydro har satt av 350 millioner kroner i et venturefond kalt Norsk Hydro Technology Venture. Administrerende direktør Jørgen Rostrup sier at de primært er interessert i prosjekter innen energisektoren som skjer utenfor selskapets egne virksomheter.

- Det er denne typen prosjekter vi primært ser etter. Ut over det vil jeg ikke kommentere denne konkrete saken nærmere. Men det er absolutt positivt om prosjektene har en sterk miljøside i tillegg til et godt kommersielt potensial, sier han.

Rostrup understreker at de har absolutte krav til avkastning, uten at han vil konkretisere nærmere hva kravene er.

Oscar Graff er leder i gassteknologigruppa ved Aker Technology, og han lar seg imponere av de lave utslippstallene fra Opra-aggregatet. - Et samarbeid er ikke uinteressant. Både de miljømessige aspektene, og tanken på en norsk industrialisering, passer godt inn i vår strategi, sier han.

Mowill oppgir flere grunner til at han vil ha med seg norsk industri videre: - Norge har svært gode ingeniører med sterke tradisjoner innen mekanisk industri. Vår industrihistorie tilsier at Norge bør være med videre på utviklingen av gassturbinene. Gassturbinens far, Ægidius Elling, var norsk, og gassturbinproduksjonen på Kongsberg var i sin tid en industriell suksesshistorie.

Industribyggeren flytter gjerne hovedkontoret til Norge, sammen med teknologiutviklingen og kanskje en produksjonsenhet. Han vil imidlertid fortsatt ha Nederland som base for europeisk markedsføring, og gjerne delproduksjon i flere land.

Tror på markedet

Mowill er optimistisk med hensyn til markedsutsiktene. Alle trender peker i retning av en mer desentralisert kraftforsyning. Et gassturbinaggregat på 1,6 MW kan forsyne et boligfelt på 300-500 eneboliger med elektrisk kraft, varmtvann og kjøling. Andre aktuelle bukergrupper er sykehus, hoteller, større forretningbygg, småindustri, bryggerier, meierier og farmasøytisk industri.

Et av Nederlands største konsulentselskap for små og mellomstore bedrifter er begeistret for utsiktene til OP16.

- Dette produktet har vi ventet lenge på, sier seniorrådgiver Stein Schlatmann i Cogen Projects BV i til Teknisk Ukeblad.

- Vi har en markedsnisje med flere hundre bedrifter bare i Nederland som trenger aggregater som kan produsere både prosessdamp og strøm. I dag bruker de gassfyrte kjeler, og kjøper strøm fra nettet. En gass- eller dieselmotor kan ikke produsere dampen de trenger, og de er heller ikke i nærheten av de lave utslippene som OP16 har dokumentert, sier han begeistret. Han tror også at gassturbinen er mer stabil og pålitelig enn gass- og bensinmotorer.

- Vi bidrar gjerne til at den første installasjonen av OP16 i Nederland kommer så tidlig som i 2003. Jeg antar at næringsmiddelindustrien er først ute, sier Schlatmann.

Med god grunn har Mowill store forhåpninger til produktet. OP16 har dokumentert så lave utslipp som 20 ppm nitrogenoksider (NO x), 5 ppm uforbrente hydrokarboner (UHC) og 2 ppm karbonmonoksid (CO) under normale driftsforhold. Tallene hadde vært flatterende for et hvilken som helst naturgassfyrt aggregat i denne størrelsen. Men resultatet er oppnådd med diesel som brennstoff. Effektive dieselfyrte gassturbiner har gjerne 10-15 ganger høyere utslipp enn dette.

- Når vi fyrer med naturgass, er vi ned i knapt målbare tall for alle disse komponentene, hevder Mowill.

Nyvinning

Brennkammeret er en genuin nyvinning. Det er selve nøkkelen til de lave utslippene. Det er over ti år siden Mowill patenterte det spesielle, annullære (runde) designet som gjør at han klarer å forbrenne en mager blanding ved lave flammetemperaturer med høy effektivitet i aggregatet. (Se TU nr 3/1992)

- Det er vanligvis en motsetning mellom høy effektivitet og lave utslipp. Med mitt design oppnår vi full kontroll av brennstoff/luft-forholdet, noe som tillater oss å holde blandingen mager.

Mowill hevder at de er de eneste som kan dokumentere at de klarer å holde en stabil forbrenning med en mager brennstoff/luft-blanding i et gassturbinaggregat i denne størrelsen. Dette får de til ved å kombinere flere smarte løsninger: Både det annulære brennkammeret, en spesiell forblander for luft/brennstoff og spesielt utformede dyser mellom forblanderen og brennkammeret som optimaliserer selve flammen og gass-/avgassflyt i brennkammeret er nyvinninger i Opra-aggregatet.

- Dermed dannes det praktisk talt verken uforbrente hydrokarboner eller karbonmonoksid i prosessen. Dette systemet kan også med fordel benyttes i store aggregater. Det er noe miljøbevegelsen bør merke seg, sier en tydelig stolt Mowill. Dette systemet kan også benyttes i store aggergater.

Selv med en så høy elektrisk virkningsgrad som 38 prosent (inkludert en varmeveksler), er antallet deler holdt nede på et minimum. Dette er like godt som en gassmotor, men adskillig reinere.

- De konkurrerende gassturbinene i samme effektklasse har mye høyere utslipp, lavere elektrisk virkningsgrad og er dyrere i både investering og drift, framholder Mowill.