NYHETER_BYGG

Lover bedring

Politikerne som møtte bygge- og anleggsbransjen til debatt på messen Bygg Reis Deg i går, lover at de vil se nærmere på næringens vilkår og rammebetingelser. Alle vil gjøre noe med regelverket, og alle skjønner at forutsigbarhet er nødvendig for å overleve spesielt for de minste.

Det eneste de er uenige om er bruk av oljefondet og arbeidsinnvandring, der Høyres Erna Solberg mener hun har løsningen. Fremskrittpartiets Siv Jensen og statsråd Sylvia Brustad fra Arbeiderpartiet mener Høyre overforenkler saken og ikke skjønner problemet med å skille klinten fra hveten. Erna Solberg mener i tillegg at bransjen må tåle en viss usikkerhet og at dette er noe alle må leve med.

Panelleder Christian Borch greide heller ikke å finne noe skarpt skille i de politiske partienes lovnader overfor byggenæringens deltakende publikum. Bransjen roper etter flere tomter, bedre og enklere regelverk og mer forutsigbarhet i økonomiske virkemidler fra statens side. Det har de gjort lenge. Samtidig er dagens boligbygging rekordstor med hele 25.000 igangsatte boliger i løpet av 2001. Så høyt har ikke tallet vært på over 10 år.

Rekruttering ute og hjemme

Rekrutteringen er et annet emne som engasjerer. Administrerende direktør Tor Saghaug i RIF mener arbeidsinnvandring kan være nødvendig. Men han er opptatt av at vi da må legge forholdene til rette for de som kommer, for eksempel med boliger. Når det gjelder rekruttering av ungdommen til næringen, mener han vi må gjøre næringen mer interessant slik at de søker seg dit.

Han er også opptatt av at politikerne må øke investesteringene i anleggssektoren, og fordele investeringene på byggesektoren over tid.

– Nå står vi overfor store offentlige oppgaver som opera, sykehus, skoler og boliger. Vi trenger en fornuftig styring, sa han med direkte adresse til statsråd Brustad og de andre fremmøtte politikerne. Saghaug ønsker også at Nasjonal Transportplan blir gjennomført slik at anleggsbransjen får noe å gjøre.

Støtte fra FrP

Han får støtte av FrPs Siv Jensen som mener vi må forsere transportplanen fordi dette er så viktig for annen næringslivsutvikling. Hun vil også bruke avkastningen av oljefondet til å investere i veibygging. Det samme vil Høyre, men ikke Arbeiderpartiet:

– Forutsigbarhet er også at vi ikke pøser på med oljepenger som kan føre til renteøkninger og urolige tilstander som vi har sett før, understreket ansvarlig kommunal og regionalminister Sylvia Brustad.

Siv Jensen mener også at Reform 94 har vært det verste grepet som noen gang har vært gjort for yrkesrekrutteringen her i landet.

– Vi må få bort akademikerstempelet og få tilbake yrkesstoltheten, sa hun, og fikk godkjennende nikk fra flere i panelet.

Kremmer med gode erfaringer

Administrerende direktør, byggmester og kremmer, Haakon Tronrud i Tronrud Bygg AS, har som mål å ha en attraktiv arbeidsplass for sine ansatte. De har drevet i 25 år og får i år en omsetning på rundt 100 millioner kroner.

–Vi er et bevis på at satsing på FoU gir levedyktige bedrifter på sikt. Vi har lavt sykefravær og god kvalitets- og kostnadsstyring. Vi har heller ikke noe problem med rekrutteringen. I dag er heller problemet at de eldre som representerer lang erfaring og mye kunnskap, slutter for tidlig. Vi må også la de unge forstå at det de velger i dag ikke nødvendigvis er det de vil jobbe med om ti-femten år. Det kan gjøre valget enklere for mange, mener Tronrud. Han sa at forenkling av regelverket, færre lovendringer og stabile rammebetingelser er noe bransjen trenger.

Statsråd Sylvia Brustad er stort sett enig med Tronrud. Hun hevder at hennes departement allerede hadde gjort mye når det gjelder forenkling av regelverket, men at det ikke finnes hokus-pokus løsninger her.

– Regjeringen er innstilt på å gjøre dem enda enklere. Jeg skjønner også at dere har behov for stabile rammevilkår, sa Brustad som la til at regjeringen ønsker en mer solidarisk boligpolitikk og derfor foreslår å øke rammene til Husbanken med 2 milliarder kroner, til 13 milliarder kroner.

Løfter fra Brustad

Brustad jobber for at flere byggesaker skal komme inn under fireukersregelen når det gjelder byggemelding og svar fra det offentlige. I tillegg jobber myndighetene med internettløsninger for byggesaksbehandling. Brustad lover mindre papir og raskere byggesaksbehandling.

Fra 1. januar 2002 foreslår regjeringen å legge ned den sentrale godkjenningsordningen og legge den inn under Statens Bygningstekniske Etat. I løpet av høsten skal det også nedsettes et utvalg som skal gå gjennom den nye plan- og bygningsloven med tanke på forenkling og forbedring.

Les mer om: