BYGG

Løser du Plevris' helgenøtt «Gulltrappa»?

Vinn premie hver uke!

Foto: Tuva Strøm Johannessen

Hver fredag vil vår faste problemskaper Vagelis Plevris fra Oslo Met gi deg en nøtt å knekke i løpet av helgen. 

Svarer du rett, kan du være den heldige vinneren av en fin og hendig TU Bygg termoflaske fra Hadeland glassverk. Svarfrist er mandag formiddag klokka tolv.

Svaret avslører vi i TU Byggs Facebook-gruppe hver mandag etter at konkurransen er avsluttet.

Her kommer denne ukas nøtt:

Oppgave 1

En kvinne har 1000 kroner og hun bestemmer seg for å investere beløpet i det norske aksjemarkedet, og kjøpe aksjer i et selskap.

På dag 0 er verdien av hennes aksjer nøyaktig 1000 kroner.

På dag 1 øker verdien med 10 prosent, mens den på dag 2 reduseres med 10 prosent.

Den tredje dagen øker verdien med 10 prosent, mens den på dag 4 reduseres med 10 prosent.

Dette mønsteret fortsetter (som vist i tabellen i figur 1) og ved slutten av den tiende dagen (etter 5 oppturer og nedturer) bestemmer kvinnen å selge alle sine aksjer og ta ut pengene i kontanter.

Hva er hennes gevinst eller tap (i absolutte verdier) i kroner? Med andre ord, hva er den absolutte forskjellen i verdiene av aksjene på dag 0 og dag 10?

Svar med null (betyr ingen gevinst eller tap) eller et positivt heltall (uansett om det er gevinst eller tap) som er avrundet til nærmeste heltall (om nødvendig).

Figur 1
Vagelis Plevris er professor ved institutt for bygg- og energiteknikk på OsloMet – storbyuniversitetet.
Foto: privat

Vagelis Plevris

Førsteamenuensis ved Institutt for bygg- og energiteknikk ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Fagdisipliner er bygg-, anleggs- og transportteknologi, bygningsmaterialer og konstruksjonsteknologi

Oppgave 2

I en trapp lå det 10 gram gull på det første trinnet, 12 gram på det andre, 14 gram på det tredje, 16 gram på det fjerde, 18 gram på det femte og så videre, til siste trappetrinn.

En mann går opp hele trappen og samler alt gullet han fant på vei opp.

Hvis gullet er verdt 40,00 dollar per gram og den samlede verdien av gullet han samler inn er verdt 15,4 millioner dollar, hvor mange trinn har trappen?

Legg merke til at det er en lang trapp!

Send inn dine svar via skjemaet under!