MENINGER

Lønnsomt å jobbe mer

FINANSMINISTER PER-KRISTIAN FOSS lover skattelettelser på nesten 20 milliarder kroner. Ifølge Foss legger regjeringen opp til et forutsigbart skattesystem for både næringsliv og den enkelte. Forbedringene skal styrke næringslivet og verdiskapingen og dermed legge et godt grunnlag for økt økonomisk handlefrihet og velferd. Reaksjonene på forslaget har ikke latt vente på seg.

Finansministeren mener forskjellen mellom skatt på arbeid og skatt på kapital er for stor. Derfor ønsker han å redusere skatten for alle inntektsgrupper. Toppskatten reduseres for å hindre at eiere tar ut utbytte istedenfor reell lønn, og minstefradraget økes slik at det blir mer lønnsomt å jobbe for de med lavere eller middels store inntekter.

En aksjonærmodell med skjerming skal erstatte dagens delingsmodell. På sikt ønsker regjeringen å fjerne formuesskatten. Det skal gjøres for at den samlede kapitalskatten ikke skal øke og at norske eiere skal få like vilkår som utenlandske eiere.

Både NHO og andre på arbeidsgiversiden mener regjeringen ikke kan finne på å innføre utbytteskatt før formuesskatten er fjernet i sin helhet. Det vil i så fall være et hinder mot investeringer i ny virksomhet og etablering av nye arbeidsplasser. Den sittende regjering kan ha intensjoner om å fjerne formuesskatten helt, men ingen garantier dersom Ap og SV kommer i regjeringsposisjon etter neste valg.

Foss ønsker å bruke penger på å fjerne fordelsbeskatningen på egen bolig helt. Denne skatten setter sinnene i kok spesielt blant Høyre-velgere og vil antakelig skape problemer for Høyre ved neste korsvei dersom den ikke fjernes. For andre betyr den mindre.

Arbeiderpartiet har allerede kritisert meldingen og kaller den dobbelt usosial, både fordi den vil svekke statens inntekter og fordi den gir svært urettferdige fordelingsvirkninger.

Foss slår tilbake og mener skattelettelsene gjelder både fattige og rike og at forslagene er europeisk konforme. Her blir han imøtegått blant annet fra Skattebetalerforeningen. De er helt klar i sin oppfatning: Både formuende og ansatte med høy lønn er reformens vinnere. De med eget firma blir taperne.

Derfor er det høyst usikkert om dette forslaget på sikt vil bidra til økt velferd, slik finansministeren påstår.

Høyres fane er frihet for den enkelte til å velge. Det viser også tidligere innføring av den omdiskuterte kontantstøtten. Redusert skatt på arbeidsinntekt for å få opp arbeidslyst og arbeidsglede, er bra. Måtte det bare bli nok igjen til å finansiere folketrygd, barnehageutbygging og andre viktige velferdsoppgaver for vår oppvoksende generasjon.

Veslemøy Nestvold

Redaksjonssjef

En aksjonærmodell med skjerming skal erstatte dagens delingsmodell

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.