SAMFERDSEL

Livsfarlig togtunnel

Dette skriver Teknisk Ukeblad, som i ukens utgave dokumenterer at den ferske nasjonale transportplanen ikke prioriterer de nødvendige bevilgningene til utbedring av sikkerheten høyt nok. Det vil koste 850 millioner kroner å sette tunnelen i forsvarlig stand, mens politikerne ikke har funnet plass til mer enn 500 millioner kroner over en periode på fem år. Imens passerer altså over 100.000 passasjerer i uka gjennom dødsfellen.

Uhørt lang tid

– Enhver som reiser gjennom tunnelen, vet at den er livsfarlig, sier Vestfolds fylkesordfører og vararepresentant til Stortingets samferdelskomite, Ellen Gjerpe Hansen (H). – Det er uhørt at rehabiliteringen skal ta fem år! Dette arbeidet bør få høyere oppmerksomhet og må gjennomføres i et langt raskere tempo enn det som er planlagt.

Unni Hennum Lie (KrF) leder regionalutvalget som behandler samferdselsaker i Buskerud. Hun tror at dette er med på å undergrave tilliten til jernbanen. – Mange av brukerne er bekymret for sikerheten i tunnelen. Om det i tillegg kommer til å bli driftsforstyrrelser ( under arbeidet med rehabiliteringen, red. anm. ) frykter vi at mange kommer til å velge personbil framfor tog.

Vedgår situasjonen

Situasjonen er så alvorlig at passasjerene selv har kunnet konstatere at steiner og betongblokker løsner fra tunneltaket og slår ned i togene så det smeller under gjennomfarten. – Tunnelen er ikke i tilfredsstillende stand. Store deler av betongen må skiftes ut, vedgår sikkerhetssjef Ove Skovdal i Jernbaneverket.

Tunnelen manger dessuten rømningsveier. Ved brann vil høydeforskjellen gjøre tunnelen til en skorstein. Den tragiske tunnelbrannen ved en kabelbane i Østerrike i november i fjor viser hvor alvorlige konsekvenser det kan få.

Mer enn 160 tog passerer den 10.723 meter lange tunnelen mellom Asker og Drammen daglig. Av dem er rundt 125 persontrafikktog.

Les mer om saken i TU nr. 7. som kommer på nett og papir 15. februar

Les mer om: