VITENSKAP

Livets opprinnelse og lys-eksperimentet: Hva vet vi per dags dato?

Jeremy Englands utsagn kan ikke underbygges, hevder Jonas Kristiansen Nøland.

Hvordan oppsto liv? Jeremy Englands hypotetiske eksperimentet er allerede blitt utført. Vi vet resultatet, skriver Jonas Kristiansen Nøland.
Hvordan oppsto liv? Jeremy Englands hypotetiske eksperimentet er allerede blitt utført. Vi vet resultatet, skriver Jonas Kristiansen Nøland. Scanpix
Jonas Kristiansen Nøland, Førsteamanuensis HSN
3. jan. 2018 - 10:11

Hoved-sitatet i Jens Ramskovs artikkel, ”Dette kan vise opprinnelsen til alt liv” (fra tu.no 1. januar 2018), er egentlig gammelt nytt. Dessuten har det hypotetiske eksperimentet allerede blitt utført. Vi vet resultatet. Det er ”intet nytt under solen”. Sitatet har nå fått ny oppmerksomhet, trolig grunnet Dan Browns nye fiktive bok ”Opprinnelse” fra 3. oktober 2017.

Det kontroversielle sitatet er opprinnelig hentet fra et intervju foretatt av journalist Natalie Wolchover i 2014. Det originale sitatet er som følger: If one understands the second law of thermodynamics, according to some physicists, you [can] start with a random clump of atoms, and if you shine light on it for long enough, it should not be so surprising that you get a plant.”. Det ble utgitt i artikkelen “A New Physics Theory of Life”, Quanta Magazine, 22. Januar 2014.

 

Det viktig å forstå konteksten bak dette sitatet. Jeremy England er en ung og dynamisk fysiker ved MIT, og blir derfor tatt imot med åpne armer av populærvitenskapelige journalister. Likevel kan ikke hans publiserte forskning støtte opp under sitatet. Siden utsagnet er veldig kontroversielt blant verdens forskere, vil det derfor være nyttig for folk flest å få en følelse av hvor kontroversielt sitatet faktisk er. Og spesielt de anerkjente stemmene som befinner seg på den andre siden av skalaen.

En av dem er Professor James Tour, en ledende syntetisk kjemiker og nano-teknolog fra Rice University. Han oppsummerte nylig den siste tids forskning fra Nature, Science og andre prestisjetunge tidsskrifter. Oppsummeringen ble presentert i et åpent review-brev til alle verdens forskere som er interessert i problemstillinger knyttet til livets opprinnelse. Hele brevet kan leses som en ”online journal inference” utgitt i International Review of Science, “An Open Letter to My Colleagues”, critical notes, Chemistry, vol. 3, no. 2. 

James Tour demonstrerer i review-brevet et ufravikelig paradoks: ”Interaksjonen mellom lys og små atomer er godt forstått. Dette eksperimentet har blitt utført. Resultatet er kjent. Uavhengig av bølgelengden til lyset, vil ingen plante noen gang kunne formes.” Han baserer seg blant annet på Anthony Futerman (Weizman Institute) og Russell Carlson (University of Georgia) sin informasjon om lipider og sakkarider.

 

En annen viktig problemstilling blir tatt opp i Science 329 i 2010. Her spør man om man kan klare å bygge opp en celle fra dens råmaterialer? James Tour konkluderer: ”Vi syntetiske kjemikere burde klart det. Hvis vi ikke klarer det, klarer ingen det”. Dette utsagnet er ganske nådeløst, gitt at man har forsket i mer enn 60 år på å lage liv i laboratoriet. 

Videre oppfordrer han alle verdens syntetiske kjemikere (referert til som ”my colleagues”) til å være ærlige om realitetene: ”Tilstedeværelsen til livet på jorda er et mysterium. Vi er ikke engang i nærheten av å løse problemet. Forslagene til å forklare livets opphav gir så langt ingen vitenskapelig mening. I motsetning til vår planet, er alle andre planeter livløse; Et resultat som er god i overenstemmelse med våre forventninger (prediksjoner). Fysikkens lover og kjemiens periodetabell er universelle; Noe som igjen betyr at livet slik vi kjenner det, basert på aminosyrer, nukleotider, sakkarider og lipider, er helt uforventet. Livet burde ikke ha eksistert et eneste sted i universet. Livet burde ikke engang ha eksistert på jordens overflate.” 

 

Enkelte lurer kanskje på om det er mulig å diskreditere James Tour for hans nådeløse påstander? Noen har påstått at han er en aktiv tilhenger av intelligent design. Dette har han imidlertid blankt avkreftet, blant annet på sin egen hjemmeside. Som en moderne vitenskapsmann, vet han ennå ikke hvordan kjemiens verktøy på labben skulle kunne bevise design-hypotesen. 

Quanta Magazine sin artikkel fra 2014, er en av flere populærvitenskapelige artikler som har blitt koblet til livets opprinnelse uten noen form for rettferdiggjørelse. Felles er at de ignorerer alle praktiske utfordringer og frakobler forskningens arbeide fra realistiske eksperimenter. De antar blant annet eksistensen til utømmelige kilder av energi. En annen utfordring oppstår da det er fundamentale forskjeller mellom selv-organiserende systemer, og biologiske strukturer og prosesser. Termodynamikkens reaksjoner fører til økt entropi, i.e mer uorden, det motsatte av hva som kreves for å bygge den første celle. 

 

Det er i dag en global erkjennelse av at forskjellen på liv og ikke-liv utgjøres av det man kaller biologisk kodet informasjon (eller funksjonell informasjon). Hvordan vet vi dette? Liv er rikt på DNA, mens ikke-liv har ikke DNA. Enhver teori som skal forklare livet, må derfor kunne forklare hvordan DNA ble til, og hvordan DNA kan inneholde semantisk informasjon.  

Etter nærmere fakta-sjekk på den vitenskapelige litteraturen, får man et mer realistisk bilde på livets opprinnelse.  De seneste artikler fra alle verdens prestisjetunge journaler kan ikke underbygge Jeremy Englands sitat fra januar 2014. Det oppfordres fra undertegnede til et kritisk sinn i møte populærvitenskapelig forskningsformidling. Her er Quanta Magazine fra 2014 er et godt eksempel.  

 

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.