Liten kjemikunnskap

  • arkivnyheter

En rekke bedrifter hadde dessuten dårlig miljødokumentasjon på stoffene de brukte.

Offshoreindustrien har kommet lengre med bruk av miljøvennlige kjemikalier enn byggebransjen og treforedling.

Alle bedrifter har plikt til å benytte de kjemikaliene som gjør minst skade etter som de utvikles.

Denne substitusjonsplikten reduserer miljøforurensningen og annen fare på grunn av kjemikaliebruk.