NETTARKIV

Lite visjonært

Norges forskningsråd har overlevert rapporten til miljøvernminister Børge Brende. Rapporten tar blant annet opp endringer i biologisk mangfold, miljøpåvirkning fra andre land, svekket fiske, ny og renere industri, bedre skogsklima, mer ras og orkaner og en uforutsigbar utvikling der grunnforskningen i 2030 var blitt viktigere enn i dag.

Fremtidsvisjonen er imidlertid ikke visjonær nok for styreleder i World Watch Institute, , som siterer Klaus Töpfer i Unep: "Min største bekymring er at vi ikke er bekymret nok". - Det hadde vært bedre med en visjon der vi eksempelvis greidde å bevare villaksen, sier Dahle. Han er skuffet over at kunnskap ikke fører til handling når vi tross alt ser at forbrukskulturen må endres.

Miljøleder i Forsvarets utbyggingsprosjekt etterlyser mer økologisk tankegods. - Vi kan ikke fortsette å forbruke like mye de kommende mannsaldre som vi har gjort de tre siste. Verken velgerne eller politikerne har gjort jobben sin, sier hun i en kommentar til rapporten.

(lh)

Les mer om: