Lite sløsing tross stort strømforbruk

Det viser en rapport fra det Internasjonale Energibyrået (IEA). I rapporten er totalforbruket av elektrisitet, olje, gass og kjernekraft målt, og det er korrigert for klimaforskjeller og ulike energistrukturer.

Kraftintensiv industri

– Dette viser at nordmenn ikke sløser med energi. I forhold til andre europeiske land har vi en mye større andel av elektrisk energi, noe som kan forklares med at Norge har industri av en type som krever mye elektrisk kraft, hevder direktør Per Terje Vold i Prosessindustriens Landsforening (PIL).

Vold viser til at det norske energiforbruket pr. innbygger er omtrent likt med det svenske, men fordelingen mellom vannkraft og fossilt brensel er svært ulik.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå